Elnätsavgifterna 2022 höjs kraftigt

Skenande energipriser gör att nätförlustkostnaderna ökar för elnätsbolagen som nu aviserar höjda nätavgifter. Bild: Öeresundskraft

Kraftigt höjda kostnader för överföringen av el via region- och stamnätet gör att Öresundskraft nu aviserar höjda elnätsavgifter. För elnätskunderna betyder det höjningar på i genomsnitt nio procent under 2022.

Boven i dramat är rekordhöga elpriser i Europa, Sverige och elområde 4. Det har gjort att kostnaden skenat för de förluster som alltid uppstår vid överföring av el, så kallade nätförluster.

– Att höjningen blir så stor är en direkt konsekvens av ökade nätförlustkostnader hos region-och stamnäten men också hos oss och beror främst på de kraftigt höjda marknadspriserna. Det säger Dan Lilja, chef AO Distribution vid Öresundskraft.

Sådana opåverkbara kostnader får enligt Energimarknadsinspektionen, som reglerar nätbolagens prishöjningar, föras vidare till kunderna via nätavgiften.

–Vårt lokalnät får el från regionnätet – som i sin tur får el från det rikstäckande stamnätet. Det betyder att höjningar av stamnäts- och regionnätsavgifter förs vidare till kunderna via den nätavgift man betalar till Öresundskraft. För en typisk villakund betyder det en kostnadsökning på mellan 250 och 695 kronor per år.

– Situationen är bekymmersam. Våra elnätskunder får högre kostnader och det kan vara extra känsligt både för företag som kanske precis rest sig efter pandemin och för privatkunder. Vi kommer nu att möta våra större kunder för att förklara situationen och vi försöker möta privatkundernas oro i olika kanaler.

Prisutvecklingen i elområde 4 påverkas av flödena i energisystemet, både inom Sverige och genom ledningarna till andra länder.

– Kostnaderna kan minska om marknadspriserna går ner. Ett sätt är att få mer planerbar elproduktion i södra Sverige. Det är en av de absolut viktigaste frågorna för Skånes effektkommission och i vars arbete vi deltar, avslutar Dan Lilja.

Källa: Öresundskraft