Oseriös telefonförsäljning av elavtal

Missnöjd kund. Foto: Most photos

Nu varnar både Konsumentverket och Konsumenternas Energimarknadsbyrå för oseriös telefonförsäljning av elavtal. Det handlar om fula säljknep där kundens luras att svara på ett sms, som felaktigt bekräftar att ett avtal ingåtts. Energiföretagen uppmanar sina medlemsföretag att aktivt informera sina kunder om vad de ska vara vaksamma på.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå skriver på sin hemsida att fler kunder än någonsin kontaktar dem med klagomål om telefonförsäljning. Många känner sig lurade och klagomålen är så pass allvarliga att Energimarknadsbyrån ser sig tvungna att ge rådet att direkt avsluta samtal med telefonförsäljare om man inte vill teckna elavtal.

I en intervju med nyhetsbyrån TT (7/6 2021) säger Thomas Björkström, vd på Energimarknadsbyrån, att ärendena nästan fördubblades under andra halvan av 2020 och att allvaret i ärendena ökat drastiskt. Konsumentverket bekräftar bilden och skriver på sin hemsida att man ser en ökning av anmälningar av denna typ av ärenden.

- Många av problemen beror på luckor i lagstiftningen som gör det svårt för tillsynsmyndigheterna att agera vilket utnyttjas av oseriösa aktörer, säger Catherine Lillo, ansvarig för slutkundsfrågor hos Energiföretagen. Det kan handla om vilseledande fullmaktshantering eller missbruk av digitala tjänster – som detta med godkännande av avtal via sms. Vi välkomnar att Konsumentverket och Energimarknadsbyrån går ut och varnar, samtidigt som vi menar att vi snarast måste få till en tydligare lagstiftning och skärpt tillsyn.

Energiföretagen har länge arbetat med frågan om oseriösa aktörer på elmarknaden, bland annat genom certifieringen Schysst elhandel. Problemet har dock växt och under våren har man tillsammans med både elhandels- och elnätsföretag arbetat fram ett antal förslag. 

Källa: Energiföretagen