GlobalData: Kina övertar USA:s position år 2026 när det gäller kärnkraftskapacitet

Qinshans kärnkraftverk, beläget i Zhejiang, Kina. Foto: Creative Commons, kredit: Atomic Energy of Canada Limited

Kina är på väg att skaffa sig det största antalet anläggningar för produktion av kärnkraft med upp till 93 gigawatt.

Landet kommer att överta USA:s position år 2026, säger GlobalData, ett ledande forsknings- och analysföretag.

Enligt GlobalData kommer mer än 160 gigawatt ny kärnkraftskapacitet att skapas globalt mellan 2020-2030, varav cirka 66 procent av denna extra kapacitetsmängd alstras i Kina, Indien och Ryssland.

Enbart Kina kommer att stå för mer än 50 procent (83 gigawatt) av den nya extra kapaciteten, följt av Indien med 8,9 procent (14,5 gigawatt) och Ryssland med 6,4 procent (10,5 gigawatt).

Under samma period kommer drygt 76 gigawatt kapacitet att försvinna globalt genom avstängning av gamla kärnkraftverk och på grund av andra avvecklingsaktiviteter.

- USA, europeiska länder och Japan har efter Fukushima-katastrofen minskat sina kärnkraftskapaciteter genom att inte återuppliva sådana projekt som har en åldrande infrastruktur och som närmar sig slutet av deras kommersiella liv, förklarar Somik Das, kärnkraftsexpert på GlobalData.

Enligt GlobalDatas beräkningar existerar det för närvarande en global kapacitet på 210 gigawatt i form av flera stora kärnkraftsprojekt. Dessa befinner sig antingen i tillstånds- eller finansieringsfasen. Andra är under uppbyggnad. Även här förfogar Kina över 34 procent, Indien 17 procent och Ryssland 12 procent av de planerade projekten.

- Tekniska framsteg och den starka kärnkraftsutbyggnaden främst i Kina, Indien och Ryssland kommer att säkerställa att den aktuella andelen kärnkraft i den totala produktionsmixen förblir oförändrad 10 procent fram till 2030, säger Somik Das.