Lövin talade igen för kärnkraft på EU-möte

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin nämnde kärnkraften för sina ministerkollegor på ett Brysselmöte, som ett alternativ för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050. Foto: Wikipedia, Miljöpartiet de Gröna, kredit: Fredrik Hjerling

För minst andra gången på ett år har en riksdagsmajoritet fått miljö- och klimatminister Isabella Lövin att mot sin vilja ta upp kärnkraften som en alternativ energikälla i klimatomställningen vid EU:s ministermöte i Bryssel.

– Olika fossilfria energikällor kan bidra till Europas klimatomställning inklusive kärnkraft och förnyelsebart, sade Isabella Lövin i sitt tal inför EU-ländernas miljöministrar på torsdagen [se video 1.19 tim. in]. Vilket för övrigt var en upprepning från ett tal som hon höll för miljöministrarna vid samma datum ett år tidigare.

Det inträffade visar hur riksdagen i allt väsentligt styr svensk EU-politik. I båda fallen har riksdagen fått regeringen att lyfta fram kärnkraftens roll i klimatomställningen. För ett år sedan fick EU-nämnden pausa sitt möte två gånger innan regeringen, S och MP, gick med på att nämna kärnkraft som ett alternativ i linje med majoritetsuppfattningen uppbackad av L, M, KD och SD. 

Källa: Europa Portalen