Kalmar erhåller 11,7 miljoner för hållbara transporter

Bland annat för att öka andelen hållbara transporter har Kalmar kommun blivit beviljade stadsmiljöbidrag för 2017-2018 på 11,7 miljoner.

– Att Kalmar kommun nu får möjlighet att genomföra åtgärder inom stadmiljöavtalet, där vi går in med lika stor del av pengarna, gör att vi närmar oss Kalmar kommuns mål om att vara en fossilbränslefri kommun år 2030, säger Stefan Larsson, enhetschef trafik, markupplåtelse och evenemang (TME).

Kalmar kommun kommer även att jobba för ökat bostadsbyggande med innovativa, resurseffektiva och energieffektiva lösningar, förbättra och utveckla cykelinfrastrukturen samt tillsammans med andra aktörer bland annat satsa på kollektivtrafiken.