Innovativa transportlösningar för den smarta staden

I november är det dags för mässan Smarta städer rum på Kistamässan i Stockholm. Bland annat kommer fordonsplattformarna Research Concept Vehicle (RCV) kommer att visas upp på utställningen. Dessa plattformar ska ge möjligheter till att testa idéer och forskningsresultat snabbt och effektivt.

– Plattformarna, som egentligen är öppna rullande laboratorier, kan också hjälpa oss att testa många olika aspekter av till exempel självkörande och uppkopplade fordon: bland annat hur de tolkar omvärlden, hur man bygger dem så att människor kan interagera med dem och hur man tar kontroll över dem om något blir fel. Plattformarna är en del av pusslet, och de hjälper oss tillsammans med våra partners att lista ut hur resten av bitarna passar ihop, säger Mikael Nybacka, docent vid KTH och t.f. föreståndare på ITRL – Integrated Transport Research Lab.

Parallellt med utställningen pågår en tvådagars konferens på Kistamässan och består av fyra parallella spår inom urban mobilitet, uppkopplad infrastruktur, hållbar och trygg miljö samt medskapande medborgare. Konferensen är skapad tillsammans med ett flertal partners såsom Geoforum, Teknikföretagen, Svenska Teknik & Designföretagen, Forum för transportinnovation, Fossilfritt Sverige med flera.

Smarta städer 2017 består av en konferens med samma namn, och av en utställning med fokus på den smarta staden och hållbart byggande. Konferensen går båda dagar och arrangeras i samarbete med ULI Geoforum, branschorganisationen inom geodataområdet. Några av talarna är Boyd Cohen, director of Research, Professor of Entrepreneurship & Sustainability på EADA Business School (Barcelona) samt Bostads och digitaliseringsminister Peter Eriksson.