Godkänt för Mälarenergis nya kraftvärmeanläggning

Mälarenergis ansökan om att få bygga och driva ett nytt kraftvärmeblock i Västerås har nu fått godkänt av Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Mälarenergi genomför just nu sitt mest ambitiösa mål någonsin – att fasa ut kol och olja som bränslen. Den nya anläggningen – Block 7, som ska byggas vid Norra Seglargatan intill Kraftvärmeverket, är en investering på 1,7 miljarder kronor och beräknas tas i drift år 2020. Med Block 7 kommer de äldre delarna av Kraftvärmeverket att fasas ut och produktionen blir fri från kol och olja.

Mark- och miljödomstolen i Nacka har nu beviljat Mälarenergi ett miljötillstånd som reglerar verksamhetens omfattning samt hur stora utsläpp av föroreningar till luft och vatten som får förekomma från den nya anläggningen Block 7.

– Vi är jätteglada över beslutet från Miljödomstolen. Det innebär att vi kan fortsätta vidareutveckla vår verksamhet för att leverera driftsäker och prisvärd el och fjärrvärme med minsta möjliga miljöpåverkan, säger Niklas Gunnar som är chef för affärsområde Värme på Mälarenergi.

Projekteringen av Block 7 har pågått sedan 2015 och i oktober 2016 tog Mälarenergis styrelse ett enhälligt beslut om att gå vidare med investeringsplanerna. I februari 2017 tog Västerås Kommunfullmäktige det slutgiltiga och verkställande beslutet om att gå vidare och uppföra den nya anläggningen. Sedan dess har planeringen inför bygget fortsatt med upphandling av anläggningens olika delar som; panna, rökgasrening, bränslehantering och turbin.