Turkey Point tilldelas licens för 80 års drift

Kärnkraftverket Turkey Point söder om Miami, Florida. Bild: US NRC-FPL

Amerikanska myndigheten Nuclear Regulatory Commission (NRC) har godkänt strömförsörjaren Florida Power & Light, FPL:s ansökan om en 20-årig licensförlängning för reaktorerna 3 och 4 i kärnkraftverket Turkey Point. Det är för första gången som NRC har utfärdat licenser som tillåter reaktordrift upp till 80 år.

Dessa två tryckvattensreaktorer, som ligger drygt 3 mil söder om Miami, har varit i kommersiell drift sedan 1972 (enhet 3) och 1973 (enhet 4). Ursprungligen tilldelades de licens för högst 40 år.

NRC utfärdade 2002 förnyade licenser för ytterligare 20 års drift för varje enhet. FPL lämnade in en senare ansökan om förnyelse av licenser för ytterligare 20 års verksamhet den 30 januari 2018.

NRC meddelade FPL om utfärdandet av de efterföljande förnyade licensen i ett brev av den 4 december. Den senare förnyade licensen för Turkey Points reaktor 3 upphör att gälla den 19 juli 2052, och för enhet 4 gäller licensen till den 10 april 2053, meddelade NRC.

NRC bemyndigas enligt den amerikanska atomenergilagen att utfärda licenser för kommersiella kraftreaktorer för drift upp till 40 år, en tidsperiod som enligt regleringsmyndigheten baseras på ekonomiska och antitrustöverväganden snarare än begränsningar av kärnkraftsteknik.

Licenser kan förnyas med ytterligare 20 år under en livslängd på 60 år i en process som kräver att de sökande ska ta itu med de tekniska aspekterna av anläggningens åldrande och beskriva hur dessa effekter ska hanteras, samt utvärdera potentiella miljökonsekvenser av anläggningens fortsatta drift.

Efterföljande licensförnyelser täcker ytterligare 20 års drift utöver 60 år. Myndighetens prövning fokuserar på hanteringen av anläggningens åldrande under en driftsperiod på 60-80 år.

Det gäller särskilt effekterna av utvidgad drift och hög strålningsexponering på reaktordelar, betonginneslutningsstrukturer, rörledningar elektriska kablar, bland annat.

NRC kommer att förlänga en licens endast om myndigheten fastställer att en befintlig driftanläggning kommer att kunna fortsätta upprätthålla den nödvändiga säkerhetsnivån.