Fossilfritt bränsle genom förvätskad biomassa

Den kinesiska vetenskapsakademin genomförde upprepade tester, som visade att 2,1 ton majsstjälkar, som exempelvis i bilden, kunde omvandlas till ett ton bio-flytande bränsle som innehöll mindre än 5 procent syre. Foto: Creative Commons, kredit: Succotach

Ett kinesiskt företag har gjort genombrott med hjälp av förvätskad biomassa (liquefied biomass), enligt tidskiften Science and Technology Daily.

Biomassa kan förvätskas genom pyrolys. Genom kraftig, snabb upphettning av biomassa i frånvaro av syre kan man omvandla biomassan till vätska, som oftast kallas pyrolysolja.

Den kan användas som bränsle eller som råvara för utvinning av kemikalier och kemikalieblandningar som till exempel fenoler och så kallad liquid smoke, som används i livsmedelsindustrin.

Katalyserad genom direkt förvätskning av biomassa, som består av pappersavfall, spån och finmalen flis är under utveckling.

Jämfört med nuvarande biomassbränsle som etanol och biodiesel utnyttjar förvätskad biomassa från jordbruksrester för att producera rent flytande kolvätebränsle, försklarade Cui Yongjun med Beijing Sanju Environmental Protection och New Material Co., Ltd.

Företaget har bedrivit forskning och utveckling självständigt i fem år. Den kinesiska vetenskapsakademin genomförde upprepade tester och visade att 2,1 ton majsstjälkar kunde omvandlas till ett ton bio-flytande bränsle som innehöll mindre än 5 procent syre, skrev tidningen.

Denna teknik kommer att sänka bearbetningskostnaden och förbättra kvaliteten på bränslet. Tekniken är planerad för kommersialisering med en kapacitet på 5 miljoner ton om fem år.

Företaget har ansökt om 80 uppfinningsenliga patent för tekniken.