”En komponent i bilens bakre del förbättrar bränsleekonomin”

Bilens bakdel. Foto: Kredit: THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Ett amerikanskt dotterbolag till Toyota har lämnat in en patentansökan för en teleskopkonstruktion. Den är avsedd att förbättra fordonets aerodynamik och därigenom minska bränsleförbrukningen, skriver The Drive.

Enligt amerikanska patent- och varumärkesverket lämnades en patentansökan in redan 2016, men byrån offentliggjorde den för första gången i april.

Patentansökningsbilderna visar en komponent som putar ut i fordonets bakre del. Endast fantasin kan sätta gräns för vad denna utbuktning kan tänkas föreställa. Konstruktionen påminner om biets bakdel eller en tunnelborr. Strukturen är synlig när bilen rör sig.

När bilen körs, skapas det ett slags vakuumliknande tomrum bakom fordonet.  Luften bakom bilen fyller detta utrymme, som sedan drar in ännu mer luft som därmed ökar bilens dragkraft.

Men de fördelarna som bilen kan uppnå genom nedsatt luftmotstånd skulle neutraliseras av den bilen ökade vikt, enligt patentmyndigheten USPTO.

Komponenten påminner oss om att någon liknande, metod av lågmiljöjustering har funnits eller förekommer i lastbilar. I personbilar framstår uppfinningen som egendomlig.

Som sådan finns det inget nytt under solen idag när det gäller att sänka friktionskoefficienten, eftersom bilfabrikerna kontinuerligt forskar inom detta område. I allmänhet försöker man minska koefficienterna med bilstyling, inte genom att lägga till nya delar.

Bilens konvexa bakre utbuktning är dock en svår plats för aerodynamik, eftersom luften virvlar där och bildar ett litet vakuum. Toyotas utrustning kan ge en lösning på detta problem, skriver The Driver.