Debatten om europeiska biomassapolitiken i fokus

Biomassa som konsumeras i Europa måste komma endast från hållbart förvaltade skogar vars ägare tar hänsyn till skogens kapacitet att suga upp koldioxid från atmosfären. Foto: Sveaskog

- EU: s föreslagna nya biomassapolitik har tillräckliga inbyggda skyddsåtgärder som garanterar att denna politik inte leder till ytterligare koldioxidutsläpp, sade en EU-tjänsteman i samband med en Euractiv-konferens i förra veckan med anledning av varningar om att EU-politikerna riskerar att göra den globala uppvärmningen värre genom ökad avverkning av skog.

- Det glöms ibland, men biomassa står redan för cirka 50 procent av förnybar energiförbrukning i Europa", säger Giulio Volpi, en tjänsteman vid Europeiska kommissionens energidirektorat, som talade vid EURACTIV-evenemanget torsdagen den 22 februari.

Volpi pekade på de nya hållbarhetskriterierna som ingår i omarbetningsdirektivet och säger att det "infördes detaljerade skyddsåtgärder" för att säkerställa att biomassa som konsumeras i Europa kommer endast från hållbart förvaltade skogar vars ägare tar hänsyn till skogens kapacitet att suga upp koldioxid från atmosfären.

Enligt det reviderade direktivet måste biomassaförsörjningskedjor inom värme- och energisektorn sända 80 procent lägre mängder växthusgaser än fossila bränslen och upp till 85 procent mindre från och med år 2026 påpekade Volpi.

- Och ett tredje kriterium som gäller från och med 2021 kräver att el producerad från biomassa kan komma i fråga för offentligt stöd "endast om det handlar om effektivt sammansatt värme- och energiteknik", förklarade Volpi.

Källa: EURACTIV