Metsä Groups bioproduktfabrik invigd

Den nya bioproduktfabriken i Äänekoski i mellersta Finland startar driften. Bild: Metsä Group

Metsä Groups jättelika bioproduktfabrik har varit en positiv nyhet för Äänekoski och vänt stadens ekonomi så att den åter uppvisar plus. Men den negativa flyttrörelsen har fabriken inte rått på. Stadens befolkningssiffra sjönk under 20 000 invånare hösten 2014 och i augusti i år var man nere i 19 200 invånare.

Fabriken har en årskapacitet på 1,3 miljoner ton massa tillverkat av barrträd och björk. Förutom massa kommer fabriken att producera 2,5 procent av Finlands elektricitet i Äänekoski, 1,8 terawattimmar. Av det behöver fabriken mindre än hälften själva. Resten kommer att säljas till stamnätet.

Det motsvarar en halv reaktor vid Fortums anläggning i Lovisa. Därför blir också fabriken en betydande aktör som energiproducent.

Under de senaste åren har byggandet av fabriken sysselsatt hela 3 000 personer. Men själva fabriken sysselsätter ändå direkt bara omkring 170 personer vilket på sitt sätt vittnar om produktivitetsökningen inom skogsbranschen. Om hela värdekedjan beaktas sysselsätter fabriken 2 500.

En del av Jyväskyläs kranskommuner har haft glädje av att stadens dragningskraft ökat men den 40 kilometer långa vägen till Äänekoski inte lockar Jyväskyläbor att flytta till de billigare bostäderna i industristaden.

– De tusentals arbetare som byggt fabriken har tillfälligt lagt beslag på alla privata och kommunala hyresbostäder. Nu bygger vi nya höghus och dessutom blir hyresbostäder lediga, säger stadsdirektören Matti Tuononen till Vasabladet.

Källa: VBL