Olje- och gasindustrins nedgång fortsätter i USA

Skiffergasborrning i Wind River, Wyoming, USA wikifoto: kredit: The Pinedale Field office of the BLM

Enbart i år har 33 amerikanska olje- och gasföretag gått i konkurs. Enligt forskningsinstitutet Haynes och Boone har konkurserna i den amerikanska olje- och gasindustrin fortsatt och till och med ökat under året. Det handlar framför allt om skifferolje- och skiffergasbolagen.

 

RBC Capital Markets räknar med att USA:s skifferoljeproduktion kommer att sjunka med en miljon fat per dag till det fjärde kvartalet i år. Den globala oljemarknaden har stabiliserats något med anledning av produktionsstopp i Kanada och Nigeria samt av starkare efterfrågetillväxt.

 

Dessa händelser har dock inte förmått att vända siffrorna uppåt. Totalt 43 amerikanska olje- och gasbolag har, enligt Haynes och Boone under årets första månader gjort bankrutt med sammanlagt 44 miljarder dollar i skulder, varav 38 miljarder utan säkerhet.

 

Haynes och Boone rapporterade också att 42 amerikanska oljebolag gjort bankrutt under 2015.  De drabbade bolagen hade 17 miljarder dollar i skulder, av vilka 8 miljarder var utan säkerhet.

 

Under första kvartalet år 2016 gjorde 16 amerikanska oljebolag bankrutt med sammanlagt 2 miljarder dollar i skulder. Under andra kvartalet i år tilltog konkurserna och 27 oljebolag tvingades stänga med sammanlagt 42 miljarder dollar i skulder.

 

Trots att energipriserna gått upp en del betonar Haynes och Boone, att alla indikationer tyder på att oljebranschen i USA kommer att uppleva många fler konkurser under 2016.

 

Forskningsinstitutet tror inte att nedgången för USA:s olje- och gasindustri är förbi och inte heller dess långsiktiga effekter på arbetslöshet eller dess negativa effekter för de finansiärer som lånat ut pengar.

 

Källa: Haynes and Boone