Nya beräkningar på passagerarfartygens utsläpp

Färjan Silja Europa lämnar Tallinn, Estlands huvudstad. foto: Wikipedia. Kredit: Pjotr Mahhonin

Sjöfartbranschen har redan i åratal haft som sin centralaste målsättning att minska sjöfartens utsläpp och att utveckla branschen i en alltmer miljövänlig riktning. I Norden har svavelutsläppen redan eliminerats nästan totalt under de senaste åren.

FN:s sjöfartsorganisation IMO har i april 2018 gjort beslut om att minska sjöfartens koldioxidutsläpp för transportarbete ton/kilometer med minst 40 procent senast året 2030 och 70 procent senast via året 2050, jämfört med nivån året 2008. Den absoluta mängden koldioxidutsläpp – trots ökad trafikmängd – skall minskas med 50 procent senast året 2050 och efter det fortsätter minskningen gradvis till en total eliminering.

Som en del av denna strävan mätes och uppföljes utsläppen på fartygs-specifik nivå. Resultaten rapporteras till den europeiska kommissionen för första gången året 2018 och EU:s kommission kommer att publicera informationen den 30.6.2019. På global nivå har mätningsskyldigheten trätt i kraft från början av året 2019.

- Den utsläppsmätning som trädde i kraft i årsskiftet är enastående. Andra transportformer har inte ett liknande globalt datainsamlingssystem som grundar sig på den faktiska förbrukningen. Systemet som är världsomfattande och baseras på faktiska mätningar skapar helt nya förutsättningar för utsläppsuppföljning”, säger Tiina Tuurnala, verkställande direktör för Rederierna i Finland.

För att underlätta passagerarnas bedömning av miljökonsekvenser och öka transparens, kommer passagerarrederierna i Finland nu att för första gången publicera beräkningsmetoder för passagerarfartygens utsläpp som rapporterats till EU och auditerats av värderingsinstitut. Passagerarnas koldioxidavtrycks beräkningar per rutt grundar sig på dessa. 

Alla finländska passagerarfartyg transporterar förutom passagerare, också frakt. I de finländska rederiernas fartyg som används i kryssningstrafik, är så kallade ropax-fartyg dvs. passagerarbilfärjor. De transporterar ca. 60 procent av Finlands styckegodsexport och 50 procent av importen.

- Flytande naturgas, LNG, vind, el och biobränsle som gjorts utav avfall är redan i bruk, inte endast på planeringsstadiet.” säger Tuurnala.