Drifttillstånd beviljat för kärnkraftverk Olkiluoto 3

Foto:TVO.

Finländska strålsäkerhetscentralen Stuk beviljar driftstillstånd för Industrins Krafts nya kärnkraftsenhet OL3 i Euraåminne.

I ett utlåtande till Arbets- och näringsministeriet säger Stuk att det inte finns några hinder för tillståndet, reaktorn är säker att använda. Slutligt beslut fattar statsrådet.

Utlåtandet är baserat på en omfattande säkerhetsbedömning.

I bedömningen har Stuk beaktat både anläggningens tekniska och strukturella säkerhet och kärnkraftsbolagets organisation samt dess förmåga att driva anläggningen på ett säkert sätt.

Enligt kärnenergilagen betyder säkerhet att användningen inte orsakar skada på människor, miljö eller egendom.

Drifttillståndet beviljas alltid för bestämd tid. För OL3 är tillståndet i kraft till år 2038.

Strålsäkerhetslagens säkerhetsbedömning berör inte bara driften utan också atombränsle- och kärnavfallshanteringen.

Industrins Kraft planerar ta hand om slutförvaringen av OL3:s använda kärnbränsle i Olkiluoto inom ramen för företaget Posivas slutförvaringsprojekt.

Bygget av Olkiluoto 3 har krävt stora resurser av Strålsäkerhetscentralen.

Stuk har lagt 400 årsverken på övervakning sedan Industrins kraft lämnade in en ansökan om principbeslut år 2000.

Över hundra sakkunniga har varit inkopplade. Stuk har gjort över tiotusen granskningar vid anläggningen i Euraåminne och tusen granskningar i fabriker i ungefär 30 länder.