Strålande tider på Intersolar 2024

Utställare på Intersolar 2024 med fokus på "agri-pv"-installationer, solpaneler som tillåter samtidigt jordbruk. Solpanelerna är därför halvgenomskinliga. Foto: Simon Matthis

Just nu pågår Intersolar 2024 i München i Tyskland, en av världens största mässor och konferenser för solenergi med mer än 1500 utställare från hela världen. Flest utställare kommer från Tyskland, Nederländerna, Österrike, Frankrike, Polen, Turkiet, Kina och flera andra länder i Sydostasien. I synnerhet det kinesiska deltagandet är överväldigande. 

Ett medverkande företag med svensk koppling är SolarEdge. De presenterar en ny helhetslösning för kommersiell solcellslagring samt nya produkter för villamarknaden på mässan

Solenerginyheter och energinyheter är på plats på Intersolar 2024.

Konferensen Intersolar Europe Conference, som pågår delvis parallellt med utställningen, fokuserar på marknader, tekniker och finansiering av solcellsmarknader. Andra fokus är storskaliga solcellsanläggningar, särskilt avseende så kallade ”agrifotovoltaiska” anläggningar samt flytande solcellsinstallationer.

”Agrifotovoltaik” (jordbruksfotovoltaik) innebär att den dubbla användningen av markarealer för både jordbruk och solenergiproduktion. Tekniken utvecklades redan i början 1980-talet. Vissa grödor som sallad och tomater kan till och växa bättre av att hamna i skuggan av solcellspanelerna, men ofta kräver systemen att man gör avkall på att nå maximal avkastning av jordbruket, vilket också är en utmaning för sådana system.

Flytande solceller är solpaneler monterade på en struktur som flyter på en vattenyta, vanligtvis dricksvattenreservoarer, bevattningskanaler eller sanerings- och avfallsdammar. Ett växande antal sådana system finns i Kina, Frankrike, Indonesien och Indien. I och med att de täcker en vattenyta har flytande solceller en positiv effekt på avdunstning och kylning av vattenreservoar i länder med varmt, torrt klimat som delar av Indien.