Framtidens energiförsörjning - Mölndal satsar på lokalt producerad kyla

Foto: Mölndal Energi

På måndagen den 27 maj invigdes den nya fjärrkylanläggningen på Riskulla av Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande, och Christian Schwartz, vd för Mölndal Energi. Anläggningen blev klar enligt planerna knappt två år efter byggstart och kommer först att leverera kyla till Mölndals centrum och Åbro.

b
Foto: Skvader Media

Mölndal Energi har tidigare försett bland annat Mölndals sjukhus och Mölndals Galleria med komfortkyla genom sin befintliga fjärrkylaproduktion. Med behoven ökar i områden som GoCo Health Innovation City, Forsåker och MiMo-huset, har företaget beslutat att investera i den nya anläggningen.

"Med Mölndals tillväxt är det avgörande att vi kan tillhandahålla invånarna den energi de behöver, vare sig det är värme, el eller, som i det här fallet, kyla. Det är viktigt att det finns gynnsamma förhållanden för verksamhet i vår stad. Vårt mål är att öka den lokalt producerade energin i Mölndal, och även om det primärt handlar om elproduktion är detta ett viktigt steg mot att bli mer självförsörjande i kommunen," säger Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande i Mölndal.

Fjärrkylanläggningen använder en kombination av absorptionskyla, frikyla och kompressorkyla för att vara resurseffektiv, driftsäker, ekonomisk och miljövänlig.

"Genom att samla resurser och producera centralt kan vi erbjuda kyla som är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig. I Göteborgsområdet finns det också mycket spillvärme från industrier under sommartid, en resurs vi kan utnyttja för att generera kyla till våra kunder," säger Christian Schwartz, vd för Mölndal Energi.

Anläggningen har en total installerad produktionskapacitet på 6 MW och fjärrkylanätet har också utökats så att det nu sträcker sig från Riskulla till innerstaden och Åbroområdet.

Fjärrkyla är ett vanligt komplement till fjärrvärme för större fastigheter såsom kontor, gallerior och sjukhus som behöver kyla under sommaren.