Energi- och klimatdata - Verktyg för framtidens utmaningar

Oscar Dellham, Energikontoret i Mälardalen Av: Moa Önell

Varje år samlar, tolkar och visualiserar Energikontoret i Mälardalen den senaste informationen om energi och utsläpp från olika källor, inklusive Statistiska centralbyrån (SCB) och Trafikanalys. Detta är en kostnadsfri förmån för bolagets delägare, som inkluderar 19 kommuner i tre län. Enligt projektledaren Oscar Dellham är syftet att underlätta för delägarna att utvärdera sitt omställningsarbete och fatta informerade beslut.

Den enorma mängden data kan vara utmanande att navigera, så Energikontoret använder Tableau, ett visualiseringsverktyg som tillåter användarna att skapa olika vyer, till exempel grafer över utsläppshistorik eller energins användning inom kommunerna.

Rapporterna inkluderar information om energianvändning, energikällor och växthusgasutsläpp samt nyckeltal som andelen förnybar energi och genomsnittlig körsträcka per år. Dessa fakta är till nytta för att följa upp förändringsarbete eller fatta välinformerade beslut, enligt Dellham.

Regeringen tog sommaren 2023 det första steget mot en mer utvecklad kommunal energiplanering för att minska utsläppen och öka elektrifieringen. Johanna Perry, expert på energiplanering på Energikontoret i Mälardalen, betonar att nyligen uppdaterad energi- och klimatdata är avgörande för sådan strategisk utveckling.

Energi- och klimatdatarapporterna är resultatet av ett pågående arbete där Oscar Dellham och hans kollegor samlar in, tolkar och presenterar data i visualiseringsverktyget.