EU:s nya utredning skapar orosmoln för kinesiska vindkraftstillverkare

Europeiska kommissionens konkurrenskommissionär Margrethe Vestager. Foto: Europeiska Kommissionen

Europeiska kommissionens konkurrenskommissionär Margrethe Vestager, känd för sina tidigare åtgärder mot amerikanska teknikjättar, leder nu en omfattande undersökning av kinesiska vindkraftstillverkares verksamhet inom EU.

Denna utredning är del av EU:s nya regelverk för att hantera utländska subventioner som anses snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Detta regelverk, känt som Förordningen om utländska subventioner (FSR), trädde i kraft förra året och ger Europeiska kommissionen verktyg för att direkt ta itu med stöd som kan ge företag otillbörliga fördelar inom EU.

Granskning av statliga subventioner

Situationen ser bekymmersam ut för kinesiska leverantörer av vindturbiner i Europa, speciellt efter att FSR-regelverket nyligen fick två stora kinesiska solpanelstillverkare samt ett statligt järnvägsföretag att dra sig ur offentliga upphandlingar i EU. Dessa företag valde att avstå från att delta snarare än att riskera att bli föremål för granskning och potentiella sanktioner under de nya striktare reglerna.

En komplex och långdragen process

Experter varnar för att granskningen av vindkraftstillverkarna kommer att bli mer omfattande och utmanande än tidigare undersökningar. Det står klart att EU-kommissionen siktar på att genomlysa och möjligtvis justera den konkurrensfördel som kinesiska företag kan ha erhållit genom statliga subventioner. Denna djupgående granskning är avsedd att säkerställa en mer balanserad konkurrenssituation på EU:s inre marknad för energiteknik.

Framtiden för kinesiska företag i EU

Med denna nya granskning står mycket på spel för de kinesiska aktörerna på den europeiska vindkraftsmarknaden. Beroende på utfallet av kommissionens utredning kan dessa företag behöva omvärdera sin närvaro och strategi inom EU. Denna utveckling följs noggrant av branschanalytiker och kan leda till betydande förändringar i dynamiken på marknaden för förnybar energi i Europa.

Källa: EU-kommissionen/ Recharge