Nordex minskar förlusterna medan orderboken växer

Nordex står inför utmaningar i en konkurrensintensiv marknad men visar på positiva tecken som kan vara avgörande för dess framtida tillväxt och lönsamhet. Foto. Nordex

Tyska vindkraftstillverkaren Nordex visar på förbättringar i försäljning och driftsresultat, trots att de fortfarande inte uppnår nettovinst.

Nordex, en ledande tillverkare av vindturbiner i Tyskland, har presenterat en positiv utveckling i sin senaste kvartalsrapport för första kvartalet. Företaget, som har kämpat med ekonomiska svårigheter, rapporterade en minskning av förlusterna och en betydande ökning i orderboken. Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortisation (Ebitda) låg på 52 miljoner euro, en markant förbättring jämfört med förlusten på 115 miljoner euro under motsvarande kvartal 2023.

Även om Nordex inte lyckades uppnå en konsoliderad nettovinst under första kvartalet, minskade förlusten till 13 miljoner euro, jämfört med en nettoförlust på 215 miljoner euro under första kvartalet föregående år.

Fortsatt satsning på högre avkastning

Trots tecken på ekonomisk återhämtning och en stark tillväxt i orderboken, som vid slutet av andra kvartalet uppgick till 11,1 miljarder euro, betonar Nordex VD, Blanco, att företaget fortsätter sträva efter högre avkastningar. Denna satsning är avgörande för att stärka företagets marknadsposition och förbättra dess finansiella hälsa på lång sikt.

Utmaningar och framtidsutsikter

Företagets förmåga att fortsätta optimera kostnader samtidigt som de kapitaliserar på en växande global efterfrågan på förnybar energi kommer att vara nyckelfaktorer i deras strävan efter ekonomisk stabilitet och expansion.

Källa: Recharge News