Borgå Energi delar med sig en del av sitt starka resultat till sina elkonsumenter

Borgå Energias huvudkontor och huvudproduktionsanläggning ligger i Tolkis. Bioenergianläggningarna producerar el och värme. Foto: Borgå Energia, kredit: ANSSI VUOHELAINEN

Borgå Energi i södra Finland rapporterar om ett exceptionellt gott resultat för början av 2023. Företaget, som lyckats bibehålla konkurrenskraftiga priser genom energikrisen, tillskriver framgången främst framgångsrika elinköp. Som ett tecken på uppskattning kommer bolaget nu att kreditera trettiofem procent av december månads elförbrukning och grundavgift till alla nuvarande konsumentkunder.

- Det har varit ett mycket framgångsrikt år. Vi lyckades med våra marknadsrisker under årets första kvartal och våra elinköp överträffade alla förväntningar. Vi stötte inte på några oväntade hinder som påverkade vårt resultat negativt, förklarar Måns Holmberg, verkställande direktör för Borgå Energi.

Under räkenskapsperioden genererade koncernen en nettovinst på 12,8 miljoner euro, en ökning från 3,5 miljoner euro år 2022. Omsättningen steg något till 86,6 miljoner euro. Driftsbidraget ökade från 22,5 till 35,3 miljoner euro.

Kundåterbäring som tack

Borgå Energi planerar att återbetala över en miljon euro till sina konsumentkunder som ett sätt att dela med sig av det goda resultatet.

- Vi har många trogna kunder som ständigt väljer oss för sitt elinköp. Detta gör att vi kan hålla våra priser låga även under en energikris. Nu när vi har haft ett så pass gott år vill vi ge tillbaka till våra kunder, säger Holmberg.

Under 2023 sänkte bolaget dessutom priserna på sina rörliga elavtal vid flera tillfällen och erbjudandet att omförhandla priset för dem som tecknat ofördelaktiga avtal under energikrisen.

Framtida investeringar

Borgå Energi planerar betydande investeringar i sin värmeproduktion och för att ersätta det gamla kraftverket i Tolkis. Planerna inkluderar en ny värmepumpanläggning och två nya elpannor med en sammanlagd effekt på 20 MW. Anläggningen, som börjar byggas när tjälen gått ur marken, förväntas vara i drift första halvåret 2025.

Utöver detta undersöker Borgå Energi möjligheten att samarbeta med Neste för att använda värmen från den nya anläggningen till att producera grön vätgas. I slutet av året beviljades Borgå Energi statligt stöd på 5,4 miljoner euro för detta projekt, och ytterligare 2,1 miljoner euro för att utveckla en innovativ energilösning för Ensto.

Utmaningar inom eldistribution och fjärrvärme

Trots ett framgångsrikt år för elförsäljningen står eldistributions- och fjärrvärmeverksamheterna inför utmaningar, med ökade kostnader för flis och andra material. Detta lägger press på eventuella prishöjningar inom dessa sektorer.

Borgå Elnät rapporterar ett minskat resultat före skatter och fortsätter satsa på att förbättra leveranssäkerheten genom att öka andelen jordkablar i nätet. Planen är att nå ett mål på sextio procent jordkablar till år 2036.

Källa: Borgå Energi