ABB investerar i AI-drivet energistartup Ndustrial

Foto: Alexander Schimmeck / Unsplash

ABB tillkännager att de investerar i Ndustrial, ett amerikanskt startupföretag inom ren teknik. Ndustrial har utvecklat en avancerad energihanteringsplattform driven av artificiell intelligens (AI). Denna plattform möjliggör för företag att fatta intelligenta energibeslut i realtid, vilket hjälper dem att minska sina driftkostnader, optimera energiförbrukningen och främja övergången från fossila bränslen. Investeringen genomfördes genom ABB Ventures och de ekonomiska detaljerna har inte avslöjats.

Denna transaktion följer på ABB:s förvärv av en minoritetsandel i Gridbeyond i april 2024. Gridbeyond är också ett startupföretag som erbjuder AI-baserade energihanteringslösningar för att optimera distribuerade energiresurser och industriella belastningar.

Ndustrial fokuserar på att hjälpa företag att mäta och minska sin energiintensitet genom att integrera olika datakällor, inklusive väder, marknadsförhållanden och utrustningsprestanda. Denna integrering möjliggör analys, optimering och prognoser av energianvändning och kostnader i realtid, vilket leder till konkreta insikter och optimerad automatisering för specifika branscher, anläggningar eller produktionslinjer.

Stuart Thompson, chef för ABB Electrification Service, understryker företagets engagemang för hållbarhet och samarbeten med innovativa partners för att stödja digitala lösningar och främja energiomställningen för kunder. Samarbetet med Ndustrial förväntas bidra till att påskynda utfasningen av fossila bränslen genom att använda AI för att optimera produktion, spara energi och minska kostnader och utsläpp.

Ndustrial har tidigare blivit erkänd som en av världens 100 främsta startups inom energi och klimat av Start Up Energy Transition. Deras vision kompletterar ABB:s ambitioner att stödja energiomställningen och utfasningen av fossila bränslen. Företaget har cirka 40 anställda.

John Crawford, teknikchef och medgrundare av Ndustrial, uttrycker entusiasm för samarbetet med ABB och deras potential att påskynda den globala energiomställningen. Hittills har Ndustrial hjälpt företag att spara över 100 miljoner dollar på energikostnader under en tioårsperiod. Ett exempel är Lineage Logistics, som minskade både sina energikostnader och energiförbrukning med 30 procent över sju år.