Ei - elmarknaden vecka 19

Foto: Jeremy Bishop / Unsplash

 

Priserna på el och energibärare samt produktionsnivåer för olika energikällor varierade under förra veckan.

Systempriset ökade med 12 procent och landade på 39,7 EUR/MWh. Spotpriset för el minskade i SE1 och SE2 med 23 procent till ungefär 23,6 EUR/MWh medan det ökade med 14 procent i SE3 och SE4, med veckomedel på 36,8 EUR/MWh respektive 52,5 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol steg med 2,8 procent och nådde ett veckomedel på 109,7 USD/ton, medan oljepriset sjönk med 2,2 procent till 83,3 USD/fat och gaspriset steg med 3,8 procent till ett veckomedel på 30,6 EUR/MWh.

Temperaturen låg i genomsnitt på 9,3 grader, något lägre än det normala (10,5 grader), och nederbörden var lägre än normalt med ett veckomedel på 566 GWh.

Den tillgängliga kärnkraften i Sverige ökade med 14,6 procent till 78 procent jämfört med föregående vecka. Vindkraftsproduktionen minskade både i Sverige (med 11 procent) och i Norden (med 26 procent) jämfört med föregående vecka.

Läs rapporten i sin helhet HÄR!