IAEAs varning efter drönarattackerna vid Zaporizjzjia - men svårt att peka ut någon

IAEA's Grossi under presskonferensen med medlemmarna i FN:s Säkerhetsråd. Foto: UN Photo/Loey Felipe

Ukrainska Zaporizjzjia kärnkraftverk, som är under rysk militär kontroll sedan tidigt mars 2022, har varit skådeplats för återkommande drönarattacker. Detta kärnkraftverk, som är det största i Europa, ligger vid frontlinjen mellan ukrainska och ryska styrkor och har haft IAEA-experter stationerade på plats sedan september 2022. Under de senaste två veckorna har anläggningen rapporterat om tre drönarattacker, vilket har höjt spänningarna ytterligare.

Trots de upprepade attackerna har IAEA:s chef, Rafael Mariano Grossi, valt att inte peka ut någon särskild part som ansvarig. På en presskonferens förklarade Grossi sitt beslut med att hans organisation, en internationell inspektionsbyrå, kräver otvetydiga bevis innan de kan attribuera ansvar. Han betonade att drönare, som använts i attackerna, har komplexa flygbeteenden och kan komma från många håll, vilket gör det svårt att entydigt fastställa deras ursprung.

Uppmaning till återhållsamhet

Under ett möte med FN:s säkerhetsråd framhöll Grossi att dessa attackernas potentiella konsekvenser är allvarliga. Han manade till maximal militär återhållsamhet för att undvika en allvarlig kärnkraftsolycka, vilket skulle ha katastrofala hälsomässiga och miljömässiga följder. Grossi underströk vikten av att upprätthålla säkerhet runt kärnkraftverk och att ingen bör lagra tung militär utrustning eller avfyra vapen från sådana anläggningar.

IAEA:s närvaro är avgörande

Vid presskonferensen bemötte Grossi även frågor om hans potentiella åtgärder med en fotbollsanalogi där han jämförde sin roll med en domares, betonandes att han hade både "rött och gult kort" redo men att hans huvudsakliga mål var att alla skulle se att "domaren är på planen". Detta var ett sätt för honom att illustrera att IAEA:s närvaro är avgörande och att deras ord väger tungt.

Grossi rapporterade att den 18:e rotationen av IAEA-experter vid Zaporizjzjia NPP hade ägt rum och att deras närvaro bidrog till att minska risken för en kärnkraftsolycka. Han avslutade med att uttrycka en förhoppning om att hans uppmaningar om återhållsamhet skulle tas på allvar innan det är för sent.

Potentiell katastrofkälla

Dessa uttalanden och åtgärder från IAEA och dess chef speglar en akut medvetenhet om de pågående riskerna vid Zaporizjzjia, inte bara som en lokal fara utan som en potentiell källa till internationell katastrof. Trots detta fortsätter situationen att vara en pulserande nerv i det globala samfundets kropp, en påminnelse om krigets allvarliga och vida konsekvenser.

Källa: Nuclear Power News

 

 

 

 

 

 

ChatG