Energieffektivisera mera med systematik

Säkerställ att ventilationen är rätt dimensionerad när du gör byggnaden tätare. Bild: Creative Commons

Vad är egentligen energieffektivisering och hur kommer man i gång med den som fastighetsägare? Vi frågade Helen Magnusson som är energiexpert hos Installatörsföretagen.

Energibesparing och energieffektivisering är lite olika saker, säger hon och utvecklar:

- Ett exempel på energibesparing är att sänka temperaturen inomhus. Men sänker du för mycket kan det bli kallt och fuktigt. När man däremot minskar antalet kilowattimmar per kvadratmeter, utan att tumma på andra viktiga faktorer, kan man tala om energieffektivisering.

Energieffektivisering innebär alltså åtgärder som minskar mängden energi och samtidigt ger samma eller bättre nytta och komfort än före åtgärd. Det kan uppnås exempelvis med tilläggsisolering eller genom att sätta in fönster med bättre u-värde, men också genom att se över att uppvärmningssystem och ventilation är rätt dimensionerade, rengjorda och har rätt flöden.

- För att åtgärderna ska ge maximal nytta är det särskilt viktigt att optimera installationssystemen efter åtgärder på klimatskalet. En annan sak att tänka på är att säkerställa att ventilationen fungerar tillfredsställande när man gör huset tätare, säger Helen.

b
Helen Magnusson, energiexpert hos Installatörsföretagen, tycker att systematisk energieffektivisering är väl investerad tid. Foto: Installatörsföretagen

Vid dagens slut är allt en resursfråga

Den övergripande anledningen till att det är viktigt att energieffektivisera är resurseffektivisering, enligt Helen. Även flödande energikällor som sol, vind och vatten kräver någon form av apparat som utvinner, lagrar och distribuerar energin. Att framställa detta kräver resurser och ibland kritiska råmaterial som metaller.

- Energiförbrukning är en resursfråga oavsett energikälla. Det får vi inte glömma. Hushållar vi med energi så hushållar vi med våra resurser, säger hon.

Därför är det bästa, ur resurssynpunkt, att minska energiåtgången. Det ger dessutom kostnadsbesparingar - på flera fronter. När behovet av energi minskar blir priset lägre, sett ur ett marknadsekonomiskt perspektiv, förutom att fastighetens driftskostnader omedelbart blir lägre. Installatörsföretagen har gjort en studie som visar att det finns ännu fler nyttor med energieffektivisering, till exempel att behovet av att bygga ut elnätet minskar.

b
Energianvändning är ytterst en resursfråga. Foto: Installatörsföretagen

Bra skal, bra installationer

Ett bra klimatskal ger också förutsättningar för bra installationer, påpekar Helen.

- Drift är jättemycket installationer. Fastighetsautomation kommer in här också. Hos Installatörsföretagen samlas företag som gör världen mer hållbar genom elektrifiering, energieffektivisering och smarta installationer som resulterar i rätt luftfuktighet, riktiga flöden av ren luft, bra luftomsättning, rätt inomhustemp och så vidare.

Helen, som har jobbat hos fastighetsägare, anser att man alltid ska tänka energieffektivisering så fort en förändring ska göras i fastigheten, hur liten omvandlingen än är. Att ha ett energiledningssystem, där du gör en energikartläggning för att upptäcka energitjuvar, är smart, menar hon.

- När du står inför att göra en energideklaration, se till att den faktiskt blir användbar. Det kan du göra genom att be energiexperten om en statusbedömning av olika system i byggnaden, det vill säga bedöma vad du behöver byta ut innan nästa energideklaration om tio år. På så sätt är det lättare att planera för energiåtgärder i samband med en renovering.

b
Fastighetsautomation är installationssystemets hjärna. Ett energiövervakningssystem kan vara till hjälp i energieffektiviseringen. Foto: John Guthed

Energieffektivisering i alla led

Man kan också ha ett mål på var man vill ligga energimässigt och installera ett energiövervakningssystem som reagerar på avvikelser eller kraftigt förhöjd energianvändning.    

- Tänk energieffektivisering i alla led, från fönster till ventilation, utifrån behov. Följ upp energianvändningen, ha planer för förebyggande underhåll och se regelbundet över sådant som ventilationssystem, tipsar Helen.

Isolering av varmvattenledningar är betydelsefull ur energisynpunkt och att återanvända energin i varmvattnet. Ta hjälp av en gråvattenvärmeväxlare som förvärmer. Välj fastighetsautomation – hjärnan i installationssystemet – med ett standardiserat fastighetsnät och öppet kommunikationsgränssnitt.

- I nya byggnader: tänk redan i förväg på hur installationer ska placeras för att minska mängden material och för att de ska vara lätta att komma åt vid underhåll, säger hon.

Men hjälp av Kyotopyramiden går det att göra saker och ting i rätt ordning, att minska värmebehovet och elbehovet, nyttja solenergi, visualisera, optimera och allra sist välja en energikälla.

- Jag tycker absolut att systematisk energieffektivisering är välinvesterad tid och att det ska göras ordentligt när det görs. Hellre än att bara kika helt översiktligt så ha i stället beslutsmöten som leder till verkliga undersökningar och åtgärder.

Text: Susanne Ringheim Kilje

b
Ett bra klimatskal ger förutsättningar för bra installationer. Foto: Installatörsföretagen
b
Samtliga installationer i fastigheten har betydelse för energieffektiva byggnader. Här är två VVS-installatörer ute på jobb. Foto: John Guthed

Fakta
Installatörsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för installationsbranschen och en del av Svenskt Näringsliv. Representerar 4 000 medlemsföretag med 60 000 medarbetare som installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik.

Kyotopyramiden
Kyotopyramiden är ett pedagogiskt verktyg för att minska energianvändningen i byggnader. Den är en tolkning av Kyotoprotokollet från 1997. Kyotopyramiden har tagits fram av forskningsinstitutet Sintef i samarbete med den norska statliga bolånebanken Husbanken och blivit vedertagen inom modern byggteknik i Skandinavien.

b
Smarta installationer kan bidra till en mer hållbar värld. Foto: John Guthed