Norges statsfond når rekordvinst tack vare tech-rally

Nu spelar den norska statliga fonden en kritisk roll i att säkra landets ekonomiska framtid genom att omvandla tillfälliga oljeintäkter till permanent kapital till gagn för både nuvarande och framtida generationer. Foto: Creative Commons Lic. Pixabay, Kredit: TheDigitalWay

Den norska statliga fonden, en av världens största investerare, rapporterade nyligen den högsta kvartalsvinsten sedan starten 1996. Under det första kvartalet i år uppgick vinsten till otroliga 1,2 biljoner norska kronor (cirka 102,17 miljarder euro), vilket är en markant ökning från föregående års 893 miljarder kronor.

Denna ökning drivs i hög grad av en stark tillväxt inom tekniksektorn, särskilt företag som Nvidia och Microsoft som gynnats av den pågående AI-boomen.

Fondens imponerande avkastning på 9,1 procent under kvartalet beror till stor del på dess diversifierade investeringar.

Investerar även i obligationer

Den norska statliga fonden, som officiellt kallas Statens pensjonsfond utland men ofta benämns som Oljefonden, förvaltar intäkterna från Norges olje- och gassektor. Med ett totalt fondvärde som motsvarar cirka 283 000 dollar per invånare, investerar fonden inte bara i aktier utan även i obligationer, fastigheter och projekt för förnybar energi.

Per den 31 mars var cirka 72 procent av fondens tillgångar investerade i aktier, medan 26 procent låg i räntebärande papper och 1,8 procent i icke börsnoterade fastigheter.

Spelar kritisk roll

Fonden är globalt engagerad i över 8800 företag i fler än 70 länder, vilket gör den till en gigant på den internationella finansmarknaden.

Fondens förvaltning sköts av en avdelning inom Norges Bank, landets centralbank, vilket understryker dess betydelse och inflytande både i Norge och globalt. Med sin omfattande och strategiska investeringsportfölj

Källa: Handelsblatt / Norges Bank