Energoatom och Holtec undertecknar avtal för tillverkningsanläggningar för SMR

Vid en onlineceremoni undertecknades avtalet av Energoatoms tillförordnade ordförande Petro Kotin (i bilden) och Holtec Internationals president och VD Chris Singh, i närvaro av Ukrainas energiminister Herman Halushchenko. Foto: HOLTEC

Avtalet innebär att det ska skapas tillverkningskapacitet i Ukraina för komponenter till små modulära kärnreaktorer, samt system för lagring och transport av använt kärnbränsle.

Holtec har utvecklat sin SMR-enhet sedan 2011 och företaget har även långvariga band med Ukraina - i april 2023 syftade ett avtal mellan Energoatom och Holtec till att förbereda för upp till 20 av dess SMR-160 enheter att placeras i landet.

Vid en onlineceremoni undertecknades avtalet av Energoatoms tillförordnade ordförande Petro Kotin och Holtec Internationals president och VD Chris Singh, i närvaro av Ukrainas energiminister Herman Halushchenko.

Avtalet syftar till att främja införandet av Holtecs små modulära reaktorer (SMR) i Ukraina "och att stödja obehindrad reaktordrift genom en framgångsrikt utplacerad anläggning för lagring av använt bränsle".

Visar stabiliteten

Halushchenko konstaterade:

- Det är mycket viktigt att vi undertecknar detta dokument i en sådan orolig tid, vilket visar fienden vår stabilitet och beslutsamhet att fördjupa det ukrainsk-amerikanska partnerskapet och utveckla framtiden för ukrainsk energi med ledande teknik.

Kotin sade: "Detta avtal är viktigt inte bara för Energoatom utan också för hela Ukrainas energiindustri och den nationella ekonomin. Skapandet av produktionsanläggningar för kärnenergi i landet kommer inte bara att bidra till att stärka landets energisäkerhet ... detta huvudavtal kommer att leda till en modern tillverknings- och utbildningsanläggning som kommer att sporra ekonomisk utveckling, skapa välbetalda jobb och bana väg för Ukrainas framträdande som regional knutpunkt för Holtecs SMR-300 och använd bränsleteknik.

Inspirerande åtgärd

Shawn Anderson, chef för energikontoret på USA:s ambassad och energiattaché, sade:

- Undertecknandet av huvudavtalet markerar en betydande milstolpe eftersom det bana väg för etableringen av en toppmodern tillverkningsanläggning avsedd för lokal produktion av utrustning för Holtecs SMR, system för lagring och transport av använt kärnbränsle och andra kärnenergirelaterade nödvändigheter i Ukraina. Detta samarbete mellan Energoatom och Holtec International är inte bara ett kritiskt steg utan också ett inspirerande som lovar att förbättra Ukrainas nationella och energisäkerhet, vilket i sin tur stärker landets ekonomi.

Har genomgått flera designutvecklingar

Holtec säger att dess SMR har genomgått flera designutvecklingar, varav den senaste är införandet av tvungen flödeskapacitet ovanpå gravitationsdriven flöde i anläggningens primärsystem för SMR-300, som är en tryckvattenreaktor som producerar cirka 300 MW elektrisk kraft eller 1050 MW termisk kraft för processapplikationer och som Holtec säger förblir ”säker att bli lämnad även obevakad.

För lagring av använt kärnbränsle

Holtec och Energoatom meddelade i november att de planerade att bygga en anläggning i Ukraina för tillverkning av behållare, som för närvarande tillverkas i USA, för lagring av använt kärnbränsle. Detta följde på driftsättningen 2022 av det av Holtec International byggda Centraliserade lagringsanläggningen för använt bränsle i Tjernobylzonen, vars byggkontrakt undertecknades 2005.

Källa: World Nuclear News