Fossilfri El - Nyckeln till framgångsrik omställning

Foto: Fortum

För en framgångsrik övergång krävs betydande mängder pålitlig och ekonomiskt fördelaktig fossilfri el. Vårt uppdrag är att se till att elen är tillgänglig när våra kunder behöver den som mest. Långsiktiga partnerskap spelar en central roll i detta arbete.

Avtalet innebär leverans av 0,4 TWh el per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela denna volym. Leveranserna kommer att påbörjas i december 2024. Vargön Alloys AB, som är beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, vilket är den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

Anders Lehman, VD för Vargön Alloys, uttrycker stor entusiasm inför de möjligheter som avtalet med Fortum innebär för företaget. Vårt partnerskap symboliserar vår gemensamma strävan att ta ansvar för hållbarheten, och vi ser fram emot att detta kommer att gynna vår verksamhet på ett positivt sätt.

Avtalet stöder Fortums strategiska mål att prissäkra minst 20% av sin produktion under en rullande tioårsperiod.