Europas satsning på gas avslöjar verkliga behov

Bactongasanläggningen nära Great Yarmouth i östra England är en kolvätegasbearbetningsanläggning av strategisk nationell betydelse som levererar upp till en tredjedel av Storbritanniens gasförsörjning samt importerar och exporterar gas från Europa. Foto: Shell UK

I Europa pågår bygget av gasverk med en sammanlagd kapacitet på 72 gigawatt, ett tydligt tecken på att nationella elnät inte kan förlita sig enbart på sol- och vindkraft, rapporterar The Telegraph.

Detta steg anses av klimataktivistgruppen Beyond Fossil Fuels vara både onödigt dyrt och motstridigt till den växande uppfattningen att Europa bör fasa ut alla fossila bränslen i elproduktionen senast 2035.

Aktivister tenderar ofta att göra stora uttalanden, anser The Telegraphs skribent Ross Clark. 

- Miljöaktivisterna saknar konkreta lösningar på hur vi ska hantera de tillfällen då vind- och solkraft inte räcker till. Trots detta är det uppenbart att många europeiska regeringar ser en fortsatt viktig roll för gas i framtiden, mot bakgrund av de nya gasanläggningarna som planeras över hela kontinenten, skriver Ross.

Räcker inte

- Det är ett välkänt faktum att ett nationellt elnät inte kan byggas enbart på vind- och solkraft. Dessa energikällor är utmärkta under soliga, blåsiga dagar, men deras produktion minskar avsevärt under lugna vinterkvällar. Gasverk spelar en central roll i att balansera det oförutsägbara och varierande utbudet av förnybar energi genom att snabbt kunna ökas eller minskas i produktion, betonar Ross Clark.

Att avlägsna gas från energimixen skulle innebära betydande utmaningar. Energilagring i litiumbatterier eller pumpade lagringsreservoarer är möjliga alternativ, men dessa lösningar är dyra. En teoretisk möjlighet är att använda överskottsel för att producera väte genom elektrolys, förvara vätet i underjordiska håligheter och använda det för energiproduktion vid behov. Även denna teknologi, när den blir kommersiellt genomförbar, kommer sannolikt att bli kostsam.

Teknik för koldioxidinfångning

Istället för att se gas som enbart negativ bör miljöförespråkare erkänna dess roll i att ha möjliggjort en betydande minskning av koldioxidutsläpp från elproduktion under de senaste tre decennierna. Gas har spelat en viktig roll i utfasningen av kolbaserad elproduktion och har möjliggjort en stor utrullning av vind- och solkraft genom att erbjuda tillförlitlig backup. Dessutom kan gasverk i framtiden eventuellt utrustas med teknik för koldioxidinfångning.

Offrar välfärd

- Genom att motsätta sig alla fossila bränslen under alla omständigheter riskerar gröna lobbyister att göra sig själva irrelevant. Även om regeringar hittills kan ha nickat instämmande till deras krav genom att sätta upp mål för nettonollutsläpp, kommer de inte att offra sina medborgares välfärd när ideologi stöter på verkligheten. Planerna på nya gasanläggningar är ytterligare ett tecken på Europas återvändo från orealistiska mål om nettonollutsläpp, understryker Ross Clark.

Källa: The Telegraph