Oklo och Argonne slutför banbrytande testkampanj för framtida kärnreaktorer

THETA: Den sekundära delen, utanför poolen, omfattar en pump, en natrium-till-luft värmeväxlare samt tillhörande rör och ventiler. Foto: DOE

I ett framsteg för utvecklingen av avancerade kärnreaktorer har det Kalifornien-baserade företaget Oklo Inc, i samarbete med Argonne National Laboratory, framgångsrikt avslutat den andra fasen av testkampanjen för Thermal Hydraulic Experimental Test Article (THETA).

THETA är en testanordning bestående av en 450-liters natriumfylld tank av pooltyp, placerad inom Argonne National Laboratorys (ANL) Mechanisms Engineering Test Loop (METL) anläggning. Systemet simulerar de viktigaste komponenterna i en natriumkyld snabbreaktor. Den primära delen, nedsänkt i en natriumpool, inkluderar en pump, en elektriskt uppvärmd kärna, en mellanväxlare och tillhörande rör och termiska barriärer.

Tillhandahåller tusentals mätpunkter

Den sekundära delen, utanför poolen, omfattar en pump, en natrium-till-luft värmeväxlare samt tillhörande rör och ventiler. Fiberoptiska temperatursensorer tillhandahåller tusentals mätpunkter över ett specifikt flödesfält, vilket möjliggör tester i realtid med omedelbar återkoppling.

Forskningen syftar till att ge insikter om hur kylvätskan flödar genom reaktorn under alla driftsförhållanden. THETA-modelleringen kommer att identifiera parametrar som kan förbättra grundläggande kunskaper för mer förutsägbara säkerhetsmarginaler, definiera högre driftstemperaturer och möjliggöra mer effektiv kraftproduktion. Detta stöder en bred palett av avancerade reaktordesigner, enligt USA:s energidepartement (DOE) Office of Nuclear Energy.

Strategiskt termisk-hydrauliskt beteende

Oklo, utvecklaren bakom den snabba neutronreaktorn Aurora på 15 MWe, använder THETA via en voucher genom DOE:s Gateway for Accelerated Innovation in Nuclear-initiativ.

Testkampanjen för THETA fokuserar strategiskt på termisk-hydrauliskt beteende i Oklos snabba fissionsreaktordesign. En bättre förståelse för detta beteende möjliggör designoptimeringar och ger data av hög kvalitet med avancerad instrumentering. I slutändan ger testkampanjen möjlighet att ytterligare förbättra den demonstrerade säkerheten och den ekonomiska potentialen för att introducera Oklos snabba fissionsteknik på marknaden.

Spelar en stor roll

- Argonnes ledarskap och teknisk expertis har varit avgörande för THETAs framgång, och slutförandet av den andra testfasen är en stor prestation, betonade Patrick Everett, biträdande chef för produktutveckling på Oklo.

- THETA har spelat och kommer att fortsätta spela en stor roll i Oklos testinsatser för att stödja våra kommersialiseringsplaner för Aurora Powerhouses.

I maj 2022 blev Oklo den första utvecklaren att genomföra tester vid THETA.

Källa: World Nuclear News