Hållbar Synergi - Vindkraft och fiskodling med Freja offshore och Subfarm

Foto: Freja offshore

Freja Offshore och det norska företaget Subfarm påbörjar ett samarbetsprojekt för att utforska möjligheterna att integrera fiskodlingar i den havsbaserade vindkraftsparken Mareld. Detta utvecklingsinitiativ, med deltagande av Lysekils Kommun, forskningsinstitutet DHI och det norska industriklustret Blue Maritime Cluster, syftar till att undersöka synergier mellan elproduktion och fiskerinäring.

Freja Offshore har ansökt om tillstånd för att bygga Mareld, en havsbaserad vindkraftspark belägen 40 kilometer väster om Lysekil. Projektet tar sikte på att skapa hållbara fiskodlingar i närheten av vindkraftsparken för att möta ökande behovet av både elproduktion och sjömat. Tidigare forskning indikerar att havsbaserade vindkraftsparker kan fungera som konstgjorda rev och skyddade marina områden, vilket gynnar fisk- och skaldjurslivet.

Det norska företaget Subfarm, specialiserat på havsbaserad fiskodling, har utvecklat teknik som gör det möjligt att bedriva fiskodlingar mellan vindturbinerna i tuffa Nordsjöförhållanden. Deras metoder, hämtade från erfarenheter inom olje- och gasindustrin, styrs från land och fokuserar på hållbarhet och minimerad miljöpåverkan.

Genom att samlokalisera fiskodlingar och vindkraft kan man dra nytta av befintlig infrastruktur och därigenom minska det ekologiska fotavtrycket. Detta samarbete öppnar även upp för nya möjligheter för Lysekils kommun, inklusive jobbskapande inom områden som konstruktion, servicefartyg och marin teknologi.

I sammanhanget betonar Freja Offshores VD, Magnus Hallman, vikten av att kombinera havsbaserad vindkraft och sjömat för att stärka Sveriges beredskap och möta framtidens behov. Projektet representerar en innovativ strategi för att navigera i energiomställningen och skapa synergieffekter mellan olika sektorer.