Sunrise Wind vinner avtal i New Yorks fjärde utlysning för havsbaserad vindkraft

Denna karta visar de sammanslagna projektområdena för Empire Wind och Sunrise Wind, förslagen som valts ut för kontraktsförhandlingar. Empire Wind ligger centralt i New York Bight och Sunrise Wind ligger långt öster om Montauk, Long Island. Föreslagna hamnanläggningar, inklusive Port of Coeymans, Port of Albany, Port Jefferson, South Brooklyn Marine Terminal, Homeport Pier och Arthur Kill Terminal, samt föreslagna landbaserade stationer i Gowanus, Brooklyn och Holbrook, Long Island är markerade. Karta: Kredit: New York State/US.Gov.

New Yorks energimyndighet, New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA), har villkorligt tilldelat Ørsted och Eversources projekt Sunrise Wind rätten att förhandla om ett 25-årigt avtal för havsbaserad vindkraftsenergi (OREC) för en vindkraftspark till havs med en maximal kapacitet på 924 megawatt.

Priset per megawattimme för el producerad från Sunrise Wind kommer att offentliggöras när förhandlingarna är slutförda. När ett kontrakt har undertecknats kommer det att ersätta det befintliga OREC-avtalet som tilldelades Sunrise Wind 2019.

Granskades och godkändes

Sunrise Wind förväntas vara färdigställt 2026, förutsatt att OREC-förhandlingarna, sedvanliga statliga och federala godkännanden samt Ørsteds slutgiltiga investeringsbeslut, som förväntas under andra kvartalet 2024, går igenom. Sunrise Winds design har granskats och godkänts av alla relevanta statliga myndigheter, och projektet har säkrat alla större leverantörs- och arbetsavtal. Slutliga federala tillstånd förväntas under sommaren.

David Hardy, verkställande vicepresident och chef för Region Americas på Ørsted, uttalar sig:

- New York 4 är ett bevis på guvernör Hochuls ledarskap inom ren energi och delstatens förmåga att snabbt svara på de makroekonomiska utvecklingarna som i grunden förändrade ekonomin för den första vågen av amerikanska havsbaserade vindkraftsprojekt och hotade delstatens övergång till ren energi. Med dagens tilldelning till ett budpris som speglar nuvarande komponent- och finansieringskostnader är Sunrise Wind väl positionerat för att leverera ren energi till New York.

Ekonomiska fördelar

- Vi är stolta över att vara ledande inom havsbaserad vindkraft i New York. Snart kommer vi att slutföra byggnationen av South Fork Wind, delstatens första havsbaserade vindkraftspark, och med Sunrise Wind kommer vi att leverera ytterligare ekonomiska fördelar och lokala arbetstillfällen till delstaten, samtidigt som vi hjälper New York att uppnå sitt mål att nå 70 % förnybar energi till 2030.

Ørsted etablerar en kluster för havsbaserad vindkraft längs USA:s nordöstra kust som omfattar South Fork Wind (130 megawatt under konstruktion), Revolution Wind (704 megawatt under konstruktion) och Sunrise Wind (924 megawatt), hamntillgångar, utbildad arbetskraft och leverantörspartners.

Hjälper att minska riskerna

Det nordöstra navet kommer att vara strategiskt för nuvarande och framtida projekt och hjälpa Ørsted att differentiera och minska riskerna för framtida bud och projekt. Dessutom har företaget sjöbotten och tillgångar längs USA:s östkust och utforskar de mest värdeskapande alternativen.

Som tillkännagavs förra månaden kommer Ørsted att ta fullt ägande över Sunrise Wind från sin nuvarande 50/50 samarbetspartner Eversource, under förutsättning att OREC-avtalet undertecknas, långfristiga förvärvsavtal med Eversource ingås, byggnads- och driftsplan (COP) godkänns, och relevanta regulatoriska godkännanden erhålls.

Källa: Ørsted