Globala energimarknaderna – v. 9, 2024

Foto: Pxhere

Utvecklingen på de globala energimarknaderna under de senaste två veckorna har varit ganska stabila. Priserna på olja och kol har ökat något sedan föregående marknadsbrev, medan priserna på naturgas och utsläppsrätter fortsätter att minska.

Oljepriset har varierat kring USD 83 per fat sedan det senaste marknadsbrevet. Den 26 januari låg priset på USD 82,53 per fat, en liten ökning från USD 82,00 den 12 februari. Marknaden balanserar fortfarande mellan oro för låg ekonomisk tillväxt och osäkerhet kring situationen i Mellanöstern. Dessa faktorer påverkar generellt sett oljepriset i motsatta riktningar.

På den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden har priserna fortsatt att sjunka under de senaste två veckorna och närmar sig nivåer som sågs senast våren 2021. Den 26 februari stängde TTF M+1 på EUR 24,01 per MWh, en liten ökning från föregående vecka då priset låg på cirka EUR 23 per MWh. Naturgaslagren i Europa är fortfarande väl fyllda för säsongen, med en fyllnadsgrad på 64 procent den 24 februari.

Priset på kol har ökat något sedan föregående marknadsbrev, men marknaden förblir generellt sett väl försedd på grund av låg efterfrågan. Liknande förhållanden gäller för utsläppsrätter, där en mild vinter och låg industriell aktivitet har bidragit till att priset nu är på nivåer som inte setts sedan 2021.

Rapporten i sin helhet finns att läsa HÄR!

Källa: Energimyndigheten