Neoen når 1 GW förnybar energikapacitet i Norden - tecknar nya elköpsavtal

Foto: Pexels.

Neoen har nått en betydande milstolpe i Norden genom att uppnå 1 GW förnybar energikapacitet i drift eller under byggnation. Detta sker fem år efter att bolaget inledde byggnationen av sin första vindkraftspark i Finland.

Med en investering på över en miljard euro under de senaste fem åren har Neoen blivit ett dynamiskt energibolag i regionen. Bolaget är den näst största leverantören av vindkraft i Finland och en ledande leverantör av systemtjänster från batterilager både i Finland och Sverige.

I Norden har Neoen 1 076 MW förnybar energikapacitet i drift eller under byggnation. I Finland står man för 773 MW, inklusive landets största vindkraftverk, Mutkalampi (404 MW), medan man i Sverige har 303 MW, inklusive Hultsfred, landets största solpark (100 MWp). Dessutom är Neoen ledande inom batterilagring i Norden, med en kapacitet på 232 MW / 289 MWh i drift eller under byggnation.

Neoen har också undertecknat två nya elköpsavtal, ett med Equinix och ett med Mölnlycke Health Care, med en kapacitet på 14 MW vardera. Avtalet med Equinix gäller för vindkraftsparken Storbrännkullen i Sverige, medan avtalet med Mölnlycke Health Care gäller för vindkraftsparken Mutkalampi i Finland.

Dessa avtal, tillsammans med tidigare tecknade avtal, markerar en total kapacitet på cirka 630 MW för Neoen i Norden. Neoen fortsätter att vara en viktig aktör i övergången till förnybar energi i Norden och runt om i världen, genom att erbjuda konkreta och konkurrenskraftiga lösningar som möter både samhällens och industriernas behov.