Castellum ansluter biogas för hyresgäster

Bild: Castellum.

Stockholms Slakthusområde tar ett stort steg mot en framtid fylld med möjligheter. Castellum spelar en aktiv roll i områdets förvandling. Karl Sundholm, ansvarig för fastighetsutvecklingen i södra Stockholm, delar med sig av deras vision och den valda strategin att ansluta gas till byggnaderna.

Med en fastighetsportfölj värd 120 miljarder kronor och en daglig verksamhet som betjänar 250 000 människor, står Castellum som en betydande aktör i Sveriges fastighetsbransch. Sundholm, med 6 års erfarenhet hos Castellum, leder utvecklingen av fastigheter i Slakthusområdet.

"Vi har en stark tro på området och dess potential att bli en mångsidig stadsdel med bostäder, handel, och kulturella aktiviteter," säger Sundholm om projektet.

Castellum har sju fastigheter i Slakthusområdet sedan 1950-talet och har aktivt stött stadens vision för områdets utveckling sedan omvandlingen började 2009. Genom att införa gasledningar i de nya fastigheterna strävar de efter att ge framtida hyresgäster maximal flexibilitet.

"Genom att erbjuda gas till restauranger skapar vi en attraktiv miljö för hyresgäster. Kockar föredrar ofta att arbeta med gas," förklarar Sundholm.

Utöver användning i restaurangkök, erbjuder gasinstallationer möjligheten för Castellums hyresgäster att integrera gasdrivna lyktor, brasor, och värmare till sina lokaler utan stora anslutningskostnader.

Sundholm ser även gasen som ett potentiellt alternativ för uppvärmning av fastigheterna, vilket ger ytterligare flexibilitet för både Castellum och dess hyresgäster.

På frågan om det finns farhågor kring gasens säkerhet svarar Sundholm att moderna säkerhetssystem gör det till en trygg lösning.

Avslutningsvis framhåller Sundholm vikten av biogas som en viktig energikälla i framtiden, med dess potential att erbjuda ökad flexibilitet mellan olika energikällor.