Rottneros slutför upphandling om förnyelsebar energiinvestering

Bild: Rottneros.

Rottneroskoncernen har slutfört upphandlingen för sin investering på 93 miljoner kronor i en solcellspark och ett batterilager. Nordic Solar kommer att leverera solcellerna medan Powerworks ansvarar för batterilagret. Denna investering är en del av koncernens strävan att öka användningen av förnyelsebar energi och samtidigt minska exponeringen mot elmarknaden.

Sofia Hidén, platschef på Rottneros Bruk utanför Sunne, kommenterade samarbetet med leverantörerna: "Vi har arbetat nära Nordic Solar och Powerworks under upphandlingsprocessen. Båda företagen har visat en hög teknisk kompetens och en vilja att skräddarsy lösningar som passar våra behov."

Med detta är alla pusselbitar på plats för att påbörja byggandet av Rottneroskoncernens första solcellspark och batterilager. Sofia Hidén betonade betydelsen av att optimera energiinvesteringens livslängd och leverans, och uttryckte förtroende för båda leverantörerna att kunna bistå med detta på ett effektivt sätt.

Den nya anläggningen förväntas generera 3 GWh/år och utgör en viktig del av Rottneroskoncernens långsiktiga hållbarhetsstrategi, även om den endast utgör en mindre del av fabrikens totala elförbrukning.

Planerna är att anläggningen ska vara i drift i slutet av augusti 2024 och därmed ytterligare stärka Rottneroskoncernens ställning som ledande aktör inom hållbar energiproduktion.