Automationen revolutionerar vattenbehandlande industrin och för kylning av kärnkraftverk

Dessutom är vatten kritiskt för utvecklingen av viktiga icke-konventionella olje- och gasresurser, för odling av biomassa för biobränslen och för .kylning av kraftverk. Arkivbild

Enligt en ny rapport från analysföretaget ARC står vatten- och avloppsindustrin inför en av de största möjligheterna för automationsbranschen under de kommande 20 åren. Med en åldrande infrastruktur i stora delar av den utvecklade världen och en växande efterfrågan på vattenbehandling, förutspås automationsinvesteringarna inom vatten- och avloppsindustrin öka med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 7,8 procent under de närmaste fem åren.

Allen Avery, senioranalytiker och medförfattare till studien, påpekar att både utvecklade och utvecklingsländer, mot bakgrund av förbättrade ekonomier, strävar efter att uppgradera eller installera nya system för vatten- och avloppsbehandling och distribution.

Rapporten tar även upp nuvarande marknadstrender, strategiska frågor och framtidsutsikter, samt faktorer som påverkar den globala vatten- och avloppsmarknaden.

För .kylning av kraftverk

Vatten spelar en avgörande roll inte bara för produktion av fossila bränslen och för elproduktion från både konventionella och icke-konventionella energikällor, utan också för att utvinning, behandling och distribution av vatten kräver stora mängder energi.

Utmaningar som vatten- och avloppsindustrin står inför inkluderar åldrande infrastruktur, ökad efterfrågan på vattentillgång, otillräcklig avloppsinfrastruktur i många delar av världen, finansiering av stora projekt under ekonomisk osäkerhet, övergången till privatisering och offentlig-privata partnerskap (PPP), säkerhetsfrågor samt ökade krav på en åldrande och minskande arbetsstyrka.

Automationsteknik spelar en stor roll

Strategisk planering för investeringar i vatten- och avloppsinfrastruktur samt integration av ny teknik i hanteringen av befintliga tillgångar är avgörande. Leverantörer av automationsteknik kan spela en stor roll i att tillhandahålla lösningar för att övervinna dessa utmaningar.

Källa: ARC