Tjeckiska Republiken satsar på ny kärnkraft – planerar fyra nya reaktorer

Kärnkraftverket Dukovany, Tjeckien. Foto, Wikipedia Common Lic.

Den tjeckiska regeringen avser att bygga fler nya kärnreaktorer än vad som ursprungligen planerats. Redan nu står det klart att tidsplanen och kostnadsramen inte kommer att kunna hållas.

I Tjeckien finns för närvarande kärnkraftverk av sovjetisk modell i drift på två platser. I Temelin driver två reaktorer med en kapacitet på 2164 megawatt, medan Dukovany har fyra äldre reaktorer med en kapacitet på 1792 megawatt.

Antalet potentiella leverantörer begränsas

Landet planerar att bygga fyra nya kärnreaktorer, trots att endast en reaktor ursprungligen var planerad. Tjeckien satsar på kärnenergi för sin framtida energiförsörjning och regeringen hade initialt planerat att bygga ytterligare en reaktor vid kärnkraftverket Dukovany. Nu har planerna utvidgats till totalt fyra nya reaktorer, två vardera i Dukovany och Temelin, nära gränsen till Bayern.

Regeringen ändrade sin ursprungliga upphandling och uppmanade anbudsgivarna att lämna bindande erbjudanden för byggandet av upp till fyra nya reaktorer. Däremot begränsades antalet potentiella leverantörer kraftigt. Av säkerhetsskäl uteslöts det ryska företaget Rosatom och det kinesiska statsföretaget China General Nuclear Corporation från upphandlingen.

Westinghouse deltar inte

Men även den amerikanska koncernen Westinghouse är inte längre med i tävlingen. Deras erbjudande ansågs inte bindande och kunde därför inte beaktas vid utvärderingen, förklarade den tjeckiske handels- och industriministern Jozef Síkela. Detta kom som en överraskning eftersom Westinghouse ansågs vara en av favoriterna.

Nu återstår endast Electricité de France (EDF) från Frankrike och Korea Hydro Nuclear Power (KHNP). Dessa två företag har fram till den 15 april att lämna bindande anbud. Ett beslut om vinnaren förväntas fattas mitt under året, varefter förhandlingar om ett konkret avtal följer. Den första nya reaktorn planeras att tas i drift 2036 vid anläggningen i Dukovany.

Bindande anbud

Kostnaderna för bygget av reaktorerna är fortfarande osäkra. Det statsägda tjeckiska energiföretaget České energetické závody (ČEZ) uppskattar kostnaden till 6,5 miljarder euro per reaktor, baserat på beräkningar från 2020. Det innebär att de faktiska kostnaderna sannolikt kommer att vara betydligt högre idag.

Utöver risken för kostnadsökningar är även tidsplanen osäker. Detta illustreras av det nya kärnkraftsprojektet Hinkley Point C i södra England, som genomförs av EDF. Från början planerades anläggningen att tas i drift 2025, men nu meddelar EDF att den första reaktorn inte kommer att vara online förrän mellan 2029 och 2031. Ursprungligen uppskattades kostnaden till 18 miljarder pund, men nu tros den ligga mellan 31 och 34 miljarder pund – baserat på pundets värde 2015, vilket innebär att de faktiska kostnaderna i dagens priser sannolikt kommer att vara mycket högre.

Källa: Mercur