Finlands Strålsäkerhetsmyndighet förlänger granskningstid för kärnbränsleförvar

En illustrativ återgivning av det underjordiska förvaret för använt bränsle i Olkiluoto. Bild: Posiva

Finlands Strålsäkerhetsmyndighet (STUK) har bett om att få förlänga tidsfristen för sitt yttrande om Posiva Oy:s ansökan om drifttillstånd för världens första slutförvar för använt kärnbränsle till slutet av 2024. STUK meddelade i september 2023 att de inte skulle kunna slutföra sin granskning till slutet av 2023 som planerat.

Posiva lämnade in sin ansökan till näringsministeriet den 30 december 2021 för drifttillstånd för inkapslingsanläggningen och slutförvaringsanläggningen som för närvarande byggs i Olkiluoto. Förvaringen förväntas inleda sin drift i mitten av 2020-talet och Posiva ansöker om drifttillstånd från mars 2024 till slutet av 2070.

Fick tillräckligt med material

Den finländska regeringen kommer att fatta det slutliga beslutet om Posivas ansökan, men ett positivt yttrande från STUK krävs först. Tillsynsmyndigheten påbörjade sin granskning i maj 2022 efter att ha konstaterat att Posiva hade tillhandahållit tillräckligt material. Näringsministeriet hade begärt STUK:s yttrande om ansökan till slutet av 2023.

STUK:s säkerhetsbedömning och yttrande om ansökan tar längre tid än förväntat och kommer inte att slutföras före den ursprungliga tidsfristen. I sin rapport för de sista fyra månaderna av 2023 säger STUK att arbetet "fortskrider utan större problem, men i en något långsammare takt än tidigare förväntat".

Tvingades uppdatera

De tillägger:

_ STUK har inte alltid kunnat göra sina bedömningar baserat på de första datamängderna som lämnats in av Posiva, så Posiva har varit tvungen att uppdatera dessa data. Detta har resulterat i att behandlingen av dossiern har tagit längre tid än förväntat.

STUK har även fortsatt att övervaka Posiva och det arbete som utförts, inklusive installationen av utrustning vid inkapslingsanläggningen för använt kärnbränsle, testkörningar av utrustningen och planerna för testkörningar, samt det pågående arbetet med bergkonstruktion i de underjordiska slutförvarsplatserna.

Bygglicens

De övervakar och inspekterar också säkerhetsarrangemangen vid Posivas slutförvarsanläggning, organisationens säkerhetskultur och Posivas beredskap att starta slutförvarsoperationer.

Regeringen beviljade Posiva en bygglicens för projektet i november 2015 och byggarbetet på förvaret inleddes i december 2016. När de får drifttillståndet kan Posiva börja slutförvaret av använt bränsle från TVO:s Olkiluoto och Fortums Loviisa kärnkraftverk. Driften kommer att pågå i cirka 100 år innan förvaret stängs.

Källa: World Nuclear News