Finland ledande inom säker hantering av använt kärnbränsle

Posiva Oy, som ägs gemensamt av de finländska kärnkraftsföretagen Fortum och TVO, ansvarar för den säkra slutförvaringen av använt bränsle från kärnkraftverken i Lovisa och Olkiluoto. Finlands initiativ representerar ett viktigt steg inom global kärnsäkerhet och sätter en standard för andra länder att följa. Foto: Posiva Oy

Finland gör framsteg inom kärnsäkerhet genom utveckling av nya metoder för hantering av använt kärnbränsle. Detta arbete är särskilt viktigt i samband med att världens första slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle planeras att tas i drift i Olkiluoto, Eurajoki.

Utvecklingen är ett resultat av ett samarbete mellan Strålsäkerhetscentralen (STUK) i Finland och Helsingfors institut för fysik.

För att säkert kunna förvara använt kärnbränsle krävs noggranna och tillförlitliga mätningar för att verifiera att allt bränsle är korrekt förseglad i förvaringskapslar. Detta inkluderar kontroll av att alla deklarerade bränslestavar finns med. Det är också viktigt att resultaten från mätningarna lagras i en säker databas, tillgänglig och förståelig för framtida generationer.

Specialiserad mätutrustning

Forskningsprojekten GOSSER och GOSSER II, som startades 2015 och avslutades 2023, har varit avgörande för utvecklingen av dessa mätmetoder och den tillhörande databasen. Projekten innefattade utformning av specialiserad mätutrustning, programvara för analys av resultat och fastställande av inspektionskriterier för säkerhetskontroller av använt kärnbränsle vid slutförvaring.

Två innovativa metoder har använts för att mäta kärnbränsle: passiv gammaemissionstomografi (PGET) och passiv neutrinoalbedoreaktivitet (PNAR). PGET ger en detaljerad tvärsnittsbild av bränslet och visar tydligt individuella bränslestavar, medan PNAR ger ytterligare verifiering av bränslets kärnegenskaper.

Nya metoder

Forskaren Riina Virta från STUK betonar Finlands roll i denna utveckling:

- Det är naturligt att nya metoder utvecklas i Finland, eftersom vi leder världen inom slutförvaring av använt kärnbränsle. Dessa metoder kommer senare att vara tillgängliga för andra länder att använda i sina förvarsprojekt.

GOSSER-projekten har resulterat i vetenskapliga publikationer och presenterats vid internationella konferenser. De har även bidragit till akademisk forskning, inklusive två masteruppsatser och en doktorsavhandling.

Källor: STUK/Posiva Oy