Solcellstrenden i Sverige - En 460-procentig ökning på fem år

Foto: Pexels

Produktionen av solenergi har ökat markant de senaste fem åren, enligt en undersökning från Elbyte.se som analyserat Energimyndighetens statistik. Skillnaderna i solcellsproduktion är dock betydande mellan olika regioner.

Räknat per person är det invånarna i Hallands län, Kalmar län och Södermanlands län som står för den högsta solcellsproduktionen. Statistiken inkluderar solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet, både på nationell och regional nivå.

En sammanställning från Elbyte.se visar att produktionen av solenergi har ökat markant under de senaste fem åren. År 2018 låg solcellsproduktionen på cirka 40 watt per person, medan den 2022 hade ökat till över 225 watt per person.

– Solcellstrenden har verkligen fått fäste, och det är tydligt att allt fler väljer det miljövänliga alternativet. Det återstår att se hur ekonomin och lågkonjunkturen påverkar möjligheterna att investera i solceller, säger Georg Essinger, elmarknadsexpert på Elbyte.se.

När man ser till 2022 är det främst kommuner i södra Sverige som utmärker sig när det gäller solcellsproduktion per person. Skurup i Skåne toppar listan med 1366 watt per person, följt av Sjöbo med 1158 watt per person. Ölandskommunerna Borgholm (943) och Mörbylånga (648) placerar sig också högt på listan.

bild

bild

Källa: Elbyte.se

Mer finns att läsa HÄR!