NYAB säkrar kontrakt för Finlands största solkraftpark – Värde 800 miljoner kronor

Bild: NYAB

NYAB har säkrat ett kontrakt värt cirka 800 miljoner kronor för att bygga Finlands största solkraftpark i Utajärvi. Skarta Energy, ett samägt företag mellan NYAB och CapMan Nordic Infrastructure II, är beställaren. Solkraftparken, med en kapacitet på 102,5 MWp och årlig produktion på 97 GWh, planeras på nedlagda torvmosseområden. Finlands arbets- och näringsministerium stöder projektet med 13,3 miljoner euro.

Byggstart sker omedelbart, och hela projektet förväntas vara klart under första halvan av 2026. Kontraktet cementerar NYAB som Skarta Energys föredragna partner för framtida projekt. Samtidigt förbereder NYAB en överflyttning av sitt säte till Sverige med en notering på Nasdaq First North Premier Growth Market under första halvan av 2024.