Bioenergy Europe: Bioenergi är nyckeln till EU:s energiomställning

Anaerob rötningsbiogasanläggning med kompostering för energi- och materialåtervinning av kommunalt bioavfall i Sundern, Tyskland. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Thzorro77

Organisationen Bioenergy Europe presenterade nyligen sin 2023 års statistiska rapport om bioenergilandskapet och dess policyrapport, vilka ger en översikt över bioenergins roll i EU:s energimix.

Rapporten lyfter fram uppfattningen om att EU fortfarande är alltför beroende av importerade fossila bränslen trots framsteg sedan COVID-19-utbrottet.

Jean-Marc Jossart, generalsekreterare för Bioenergy Europe, understryker behovet av politiska åtgärder när det gäller avveckling av fossila bränslen:

- För en effektfull energiomställning måste vi ge tydliga politiska signaler till energikonsumenter om slutet på fossila bränslen. En klimatstrategi måste inkludera ett gradvist och systematiskt förbud mot fossila bränslen; annars kommer den att misslyckas.

Hälften av EU:s energimix

Rapporten från 2021 visar att användningen av fossila bränslen fortfarande utgör mer än hälften av EU:s energimix, trots att förbrukningen av fossila bränslen har legat under förpandemiska nivåer, förutom för naturgas.

Bioenergi framhålls som den främsta förnybara energikällan inom EU27, med ett bidrag på cirka 10,2 procent av den totala slutliga energiförbrukningen och 55,7 procent av den förnybara energiförbrukningen 2021. Biomassa är hållbar, lokalt producerad (endast 4,7 procent importberoende) och utgör den mest producerade energikällan inom EU. Det är ett alternativ som kan bidra till energisäkerheten.

Tre steg

Med ett nytt EU-mål om 42,5 procent förnybar energi till 2030 förväntas bioenergi och andra förnybara källor spela en allt större roll i vår framtida avkarboniserade värld. Bioenergy Europe har skisserat tre steg för EU:s beslutsfattare mot energiomställningen för att säkerställa denna framtid.

1. EU behöver stimulera inhemska förnybara källor, såsom hållbar bioenergi och en tydlig exitstrategi för fossila bränslen för att öka energisäkerheten.
2. Bioenergi är en av få lösningar för att minska koldioxidutsläppen i energiintensiv industri som kräver höga temperaturer och tryck. En lämplig politisk ram som främjar synergier mellan bioenergi och industrisektorn bör utvecklas ytterligare.
3. Det kommer att krävas åtgärder för att avlägsna koldioxid för att uppnå EU:s koldioxidneutralitetsmål. För detta ändamål, Investeringar i negativa utsläppstekniker, som BECCS och biokol, bör bli en prioritet, och tydliga mål måste sättas upp på EU-nivå.

Källa: Bioenergy Europe