Riksdagen sänker reduktionsplikten för bensin och diesel

Foto: Energimyndigheten

Den 30 november 2023 godkände riksdagen förslaget om att minska kraven på utsläppsreducering för bensin och diesel.

Beslutet innebär att kraven för att minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel kommer att minska till sex procent under perioden 2024–2026 och att kraven helt upphör för åren 2027–2030.

Uppdraget att utveckla en nationell strategi med konkreta mål och en plan för att främja en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi har slutförts, och det avslutande betänkandet har nu överlämnats till landsbygdsminister Peter Kullgren.

Träindustrin har upplevt en positiv konjunktur under 2023, trots en överlag svag ekonomisk situation. Exporten har utvecklats väl och genererat biprodukter som används inom energisektorn.

Läget på energimarknaderna för Biodrivmedel, biogas och fasta biobränslen, December 2023 läs mer HÄR!

Källa: Energimyndigheten