Svenska Rivus Batteries säkrar stöd för ny teknologi

Visualisering av Rivus batteriteknologi i bruk vid vind- och solenergianläggningar.

Svenska start-up företaget Rivus Batteries har säkrat en investering på sex miljoner kronor från xista science ventures, NAVCAP AB och EIT InnoEnergy för att påskynda utvecklingen av metallfria batterier. Företagets mål är att halvera kostnaderna och miljöpåverkan för storskalig energilagring genom att ersätta tungmetallbaserade elektrolyter med organiska alternativ i nya flödesbatterier.

Rivus Batteries, specialiserade på metallfri batteriteknologi, kommer att använda det nya kapitalet för att skala upp sin verksamhet och teknologi. Batterier är avgörande för att lagra förnybar energi, särskilt när det inte blåser eller under solfattiga timmar. Dr. Cedrik Wiberg, grundare och VD för Rivus, uttrycker visionen att kunna stänga ned fossila kraftverk som Karlshamnsverket i Sverige genom att erbjuda en pålitlig och hållbar energilagringslösning.

De sex miljonerna i kapitaltillskott kommer huvudsakligen från två nya investerare, xista science ventures från Österrike och NAVCAP från Sverige. EIT InnoEnergy fortsätter också att stödja Rivus med ytterligare investeringar. Företaget har även säkrat projekt med Energimyndigheten och en plats i Vinnovas nya Deep Tech Accelerator.

Andreas Kölling, Operativ Chef på Rivus, betonar vikten av kapitaltillskottet för att möjliggöra snabba framsteg mot marknaden. Han påpekar att det finns en betydande efterfrågan på batterier tillverkade av lättillgängliga material för att möta den ökande behoven av energilagring.

Rivus befinner sig i en spännande tillväxtfas och fokuserar på att slutföra sin första förkommersiella produkt i laboratoriet på Chalmers tekniska högskola. Medan en global tävlan pågår inom sektorn är Rivus ensamma om sin nisch i Sverige. Företaget planerar att presentera sin första fullskaliga prototyp år 2024 med förhoppningen om marknadslansering 2025.

bild
Andreas Kölling, Operativ Chef på Rivus och Dr. Cedrik Wiberg, grundare och VD för Rivus. Foto: Rivus

Dr. Cedrik Wiberg understryker att deras batterier är säkra och inte brandfarliga, samtidigt som de använder lättillgängliga material. Han framhåller att råvarorna aldrig tar slut, och deras lösning blir billigare och mer miljövänlig ju mer den skalar upp, vilket skiljer sig från dagens batterier som är beroende av kritiska metaller.

Dr. Alexander Schwartz, partner på xista science ventures, imponeras av Rivus' snabba tekniska framsteg och starka team, vilket gör företaget till en attraktiv investering. Rivus siktar på att demonstrera sin första fullskaliga prototyp år 2024 och planerar att lansera på marknaden 2025.