Ørsted beslutar om första solkraftsprojektet i Irland

Solparken byggs 15 kilometer utanför staden Carlow i östra delen av landet. Karta: Ørsted

Ørsted, en ledande aktör inom förnybar energi, har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet för första fasen av Garreenleen Solar Farm, som markerar företagets första solenergiinvestering i Irland.

Beläget 15 kilometer utanför staden Carlow, förväntas denna 81 megawatt stora solenergianläggning vara i drift senast 2026, vilket ökar Ørsteds operativa kapacitet på Irlandsön till nästan 500 megawatt.

RESS 3-auktion

Beslutet följer efter projektets framgångsrika resultat i den irländska regeringens auktion för förnybar elstödssystemet 3 (RESS 3) i september 2023, då Ørsted lyckades säkra två projekt (vind- och solkraft) som totalt uppgår till 124 gigawatt. RESS 3-auktionens genomsnittliga slagpris låg på 100,47 EUR per megawattimme, vilket är i linje med liknande tillståndsprocesser på andra europeiska marknader.

Kieran White, senior vice president för Onshore i Region Europa på Ørsted, kommenterar investeringsbeslutet:

- Solenergi är en avgörande komponent för att möjliggöra en helt grön energiförsörjning i det irländska kraftsystemet, och jag är glad att bekräfta att Ørsted nu kommer att investera i vår första irländska solkraftsanläggning.

White fortsätter:

- Även om detta blir vårt första solkraftsprojekt i Irland, ger vår starka projektportfölj, som fortsätter att avancera genom tillståndsprocesser och nätåtkomst, oss förtroende att fler kommer att följa.

Låga nätbegränsningar förutspås 

- Garreenleen är ett attraktivt solkraftsprojekt eftersom det har en kort nätanslutningsväg till en stark nod i det befintliga nationella elnätet, i ett område där nätbegränsningar förutspås vara låga. Med detta investeringsbeslut kommer projektet även att installera nödvändig nätinfrastruktur för att underlätta anslutningen av en andra fas av projektet, vilket vi hoppas kunna förbinda oss till inom det närmaste året, avslutar White. 

Källa: Ørsted