Ei - elmarknaden vecka 48 2023

Foto: Aaron Burden/Unsplash

Kallt väder bidrog till ökade priser i hela landet. Systemprisets veckomedel landade på 76,2 EUR/MWh, en ökning med 34 procent jämfört med vecka 47. I elområde SE1 och SE2 var ökningen på 14 % medan i SE3 och SE4 ökade veckomedlet med 78 respektive 75 procent. Veckomedelpriset i SE1 och SE2 blev 53,8 EUR/MWh, i SE3 71,5 EUR och i SE4 74,6 EUR.

Medeltemperaturen för veckan blev -5,2 grader, 7 grader under normaltemperaturen.

Nederbörden för veckan var 760 GWh vilket är under det normala. Terminspriserna för januari, kvartal 1 och 2024 ökade samtliga med ungefär 10 procent.

Tillgängligheten på kärnkraft i Sverige var 87 procent, vilket motsvarar en minskning med 4,1 procent mot föregående vecka.

Vindkraftsproduktionen var som högst i början av veckan och avtog sedan mot helgen. Totalt producerades 744 GWh i Sverige, en minskning med 20 procent mot veckan innan.

Rapporten i sin helhet finns att läsa HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen