SENS fördjupar samarbetet med Spendrups - nytt energilagringsprojekt

Bild: SENS.

SENS meddelar att man fördjupar samarbetet med Spendrups. Detta nya initiativ omfattar utvecklingen av ett energilagringsprojekt vid Spendrups anläggning i Hällefors. Projektet innefattar en förundersökning om eventuell installation av solpaneler på anläggningens tak samt eventuell etablering av en kombinerad sol- och batterianläggning i nära anslutning till lokalen.

SENS tillkännager idag att Bolaget fördjupar samarbetet med Spendrups, genom att utöka det befintliga partnerskapet som ursprungligen offentliggjordes den 30 juni 2023. Detta nya avtal inkluderar starten av ett nytt projekt som innebär att SENS kommer att ta en ledande roll i aktuell förundersökning för eventuell installationen av solpaneler på Spendrups anläggning i Hällefors.

Dessutom kommer projektet att kunna komma att inkludera utveckling av en kombinerad sol- och batteripark, strategiskt placerad i närheten av anläggningen.