DS Smiths miljonsatsning: Ny biobränslepanna för minskade utsläpp

Befintlig bränslepanna. Utöver den nya biobränslepannan kommer två nya gaseldade pannor att komplettera befintliga reservpannor. Foto: DS Smith

DS Smith, en ledande aktör inom hållbar pappersbaserad förpackning, har tillkännagivit en investering på 90 miljoner euro för att installera en ny biobränslepanna vid sitt pappersbruk i Rouen, Normandie

Projektet, som innebär ett byte från kolpanna till biobränslepanna, förväntas minska brukets utsläpp med 99 000 ton koldioxid per år.

Den nya 56 megawatt starka högteknologiska pannan, som levereras av Valmet, ska täcka minst 80 procent av anläggningens värmeförbrukning och planeras vara fullt fungerande första kvartalet 2025. Pannan kommer att drivas med 94 000 ton biobränsle, varav 30 procent utgörs av restprodukter från produktionen och 70 procent av avfallsträ som möbler och byggavfall.

Erhöll subventioner

Engie Solutions kommer att sköta driften av pannan som även erbjuder möjligheter för framtida installation av en ångturbin för elproduktion på cirka 10 MW.

Detta gröna energiprojekt har fått godkännande genom det Regionala Biomassa-programmet 2022 och stöds av lokala myndigheter, inklusive en subvention på 15 miljoner euro från den franska myndigheten för ekologisk omställning (ADEME).

Ersätter problematiska plaster

- Rouen pappersbruk är en central del av vår europeiska verksamhet och en viktig producent av återvunnet papper i Frankrike. Projektet är avgörande för att ersätta problematiska plaster, säger Niels Flierman, chef för Paper & Recycling på DS Smith.

- Att leverera storskaliga koldioxidreduktionsinitiativ är en viktig del av DS Smiths arbete mot våra hållbarhetsmål. Genom övergången från kol och installation av ny biobränslepanna kommer vi att göra avsevärda CO2-besparingar som gynnar inte bara vår egen verksamhet utan även våra kunders genom deras Scope 3-utsläpp, tillägger Flierman.

Kompletterande gas

Projektet är en del av DS Smiths strävan att minska växthusgasutsläppen med 46 procent i absoluta tal till 2030 jämfört med 2019, och att uppnå nettonollutsläpp till 2050. Företaget deltar även i Science-Based Targets-initiativet med målet att ligga i linje med Parisavtalets 1,5°C-mål. DS Smith är också medlem i FN:s Race to Zero-kampanj.

Pappersbruket i Rouen, som förvärvades av DS Smith 2019, grundades 1928 och var det första i Frankrike att producera lätt återvunnen fluting, som används för tillverkning av wellpapp. Med en produktionskapacitet på 280 000 ton per år producerar anläggningen även lättare och mångsidiga papper för förpackningar till konsumentvaror och e-handel.

Källa: Pressmeddelande: DS Smith