Läckta dokument pekar på oljeambitioner under COP28-mötet

COP28- mötets ordförande Sultan Ahmed al-Jaber, Foto: Wikipedia, kredit: Bloomberg

Värdnationen för det stundande klimatmötet COP28, Förenade Arabemiraten, hade enligt läckta dokument för avsikt att använda toppmötet för att sluta olje- och gasaffärer. Det rapporterar BBC med hänvisning till dokument som tv-stationen kommit över.

Dokumenten, som är framställda av Emiraternas COP28-team för mötets ordförande Sultan Ahmed al-Jaber, visar att det fanns en plan för att under mötet ingå avtal med åtminstone 27 regeringsföreträdare från olika länder. Noteringarna som al-Jaber skulle ha fått inkluderade punkter som berörde det statliga oljebolaget Adnocs intressen.

En läcka

Efter att dokumenten läckt via en whistleblower har en talesperson för COP28 till Reuters förklarat att dokumenten är ”felaktiga” och att de inte använts vid möten. ”

- Det är djupt beklagligt att se BBC använda obekräftade dokument i sin rapportering, svarar talespersonen.

Enligt BBC har Emiraternas COP28-team inte förnekat att affärsmöten skulle kunna äga rum i samband med klimatmötet men framhäver att "privata möten är privata".

FN:s klimatsekretariat, UNFCCC, som ansvarar för COP-mötena, betonar att värdländer måste förbinda sig till att vara opartiska, ett princip som generalsekreterare António Guterres påpekar som fundamental. Han uttryckte förvåning över rapporten när han tillfrågades av AFP.

Inleds snart

Klimataktivister har tidigare uttryckt oro över att al-Jaber, chef för Adnoc, har utsetts att leda förhandlingarna vid COP28, på grund av en potentiell intressekonflikt.

COP28, som snart inleds i Dubai, är ett tillfälle för världsledarna att utvärdera hur långt vi kommit sedan Parisavtalet 2015, med målet att begränsa den globala uppvärmningen till betydligt under 2 grader och helst till 1,5 grader. Forskarna är överens om att utfasning av fossila bränslen är kritisk för att uppnå detta mål.

Källor: BBC/AFP/Reuters